KF: Motion om matlådor för att minska matsvinnet

MOTION I Karlstad erbjuder man elever och personal på kommunens alla gymnasieskolor att köpa med sig matlådor med överbliven lunchmat. Detta som ett led i att minska matsvinnet.

Det är ofta mat över som inte går att ta tillvara på och använda igen och därför uppkom idén hos kostcheferna att dela ut matlådor och låta elever och personal köpa med sig resterna hem. Även personalen inom kommunens alla förskolor och grundskolor har möjlighet att köpa med sig matlådor hem. Pengarna man får in för maten går till olika miljöprojekt på skolan.

Försöket med de så kallade ”Rädda-maten-lådorna” har pågått i tre månader och på den tiden har man sett att matsvinnet har minskat.

Som en del i ett hållbart samhälle bör även Kristianstads kommun verka för att minska matsvinnet i skolorna genom att starta försöksverksamhet med matlådor på samma sätt som man gjort i Karlstad.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheten att införa försöksverksamhet med ”Rädda-maten-lådor” inom Kristianstads alla gymnasieskolor,
att om möjlighet finns införa sådan försöksverksamhet,
att efter sex månaders försöksverksamhet utvärdera den och låta den bli permanent om utvärderingen visar positivt resultat på minskning av matsvinn.

BJÖRN SÖDER (SD)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/motion-om-matlador-for-att-minska-matsvinnet/