SD: Enfaldigt när partier ropar på Natoanslutning

DEBATT Sverigedemokraterna är det enda partiet som ensamt kämpat länge för ett starkt svenskt totalförsvar som också skall bibehållas över tid. Nu har nästan alla övriga partier anammat vår uppfattning i frågan, vilket naturligtvis är glädjande. Vi framhöll tvåprocentsmålet redan 2014, som enligt vårt tycke fortfarande inte når upp till önskvärd nivå. Inom en tolvårsperiod vill vi att försvarsanslaget ökar till minst 2,5 procent av BNP för att senare stabiliseras på 2 procent.

Centerpartiet, som ofta stoltserar med sina politiska framgångar, har historiskt varit med och sett till att rasera svenskt försvar och därmed också utsatt Sverige för en betydande säkerhetspolitisk risk. Samma parti har alltjämt förnekat vikten av att stärka det svenska försvaret, fram till alldeles nyligen. Deras oförmåga att inse säkerhetsrisken med ett svagt försvar blir extra tydlig när man blickar tillbaka i deras tidigare budgetar. Med det sagt är det naturligtvis upp till varje parti att föreslå sin egen försvarspolitik. Men större hycklare än Centerpartiet får man leta efter, ett hyckleri som också sträcker sig långt bortom försvarspolitiken.

Det påtalas ofta från de liberala partierna i riksdagen att de är av yttersta vikt att hålla oss Sverigedemokrater borta från politiskt inflytande. I försvarsfrågan hänvisar de till vår inställning till Nato som de menar är avgörande. Detta blir genomskinligt då de samtidigt väljer att liera sig med S och MP som också är negativa till en svensk Natoanslutning. Centerpartiet är heller inte helt främmande för att fara med direkta osanningar. De påstår att vi skulle vilja lämna EU helt och hållet, vilket inte stämmer. Vi vill reformera EU-fördraget med mer nationellt självbestämmande, mer välfungerande demokrati och kraftigt begränsad makt för EU. Vi vill återge svenska folket bestämmanderätten över sitt land, inte minst i frågor som rätteligen endast bör tillhöra medlemsstaterna.

Vi ser med viss oro på utvecklingen och retoriken hos vissa partier som så tydligt och enfaldigt ropar efter en svensk Natoanslutning. Det är oansvarigt och kan i förlängningen innebära en ökad säkerhetsrisk. De har också gång efter gång uppvisat avsaknad på analysförmåga och fortsätter göra detsamma.

Sverige är ett land som är värt att försvara och Sverigedemokraterna är det bästa alternativet för att säkerställa en trygg framtid för våra barn i en allt osäkrare tid. Vi är det enda parti som vill öka antalet brigader och satsa på utökad etablering av förbandsutbildning. Vi budgeterar även för att stärka den marina styrkan i Östersjön och ett avsevärt starkare civilt försvar. Vi ser det civila försvaret som en förutsättning för att det militära försvaret ska kunna fungera på bästa möjliga sätt.

Även om Sverigedemokraterna anser att Sverige skall vara utanför stora militärallianser så finns det starka skäl att göra ett undantag och eftersträva ett försvarsförbund med Finland. Ett sådant förbund skulle inte enbart innebära en ökad säkerhet för svenska och finska folken. Det skulle också innebära en betydande tröskelhöjande effekt för eventuella angripare. Det är också en mycket bättre väg att gå än en svensk Natoanslutning.

ROGER RICHTOFF (SD)
Försvarspolitisk talesperson

CAROLINE NORDENGRIP (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

JOSEF FRANSSON (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

(Artikeln är publicerad i Svenska Dagbladet den 15 februari 2019)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sd-enfaldigt-nar-partier-ropar-pa-natoanslutning/