SD exkluderas på Folk och Försvars rikskonferens?

FOLK OCH FÖRSVAR Idag inleds Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Sverigedemokraterna hade i år fler anmälda deltagare än någonsin tidigare men har nu valt att inte delta under konferensen. Som enda riksdagsparti har man nämligen blivit exkluderad från att aktivt delta i någon programpunkt överhuvudtaget. Detta trots att SD är det tredje största partiet i riksdagen och det enda som under alla år hållit en rak och konsekvent linje i försvars- och säkerhetspolitiska frågor.

Tidigare år har SD:s försvarspolitiske talesperson medverkat tillsammans med andra riksdagspartiers försvarspolitiska talespersoner under olika programpunkter för att ge reflektioner och kommentera olika talare. Men i år har ledningen för Folk och Försvar tydligt valt bort SD. På en direkt fråga till Folk och Förvars generalsekreterare Maud Holma von Heijne blir svaret svävande:

”Vi har ingen renodlad politikerpanel med i år med representation från alla riksdagspartier. Där det finns ledamöter från Försvarsutskottet står de i en panel tillsammans med experter inom sakområdet. Det är fyra ledamöter från Försvarsutskottet som deltar på scenen, dvs hälften av riksdagspartiernas utskottsledamöter deltar inte.

I den programpunkt som behandlar utrikespolitik på söndagen har vi låtit ordförande i Utrikesutskottet möta Kabinettsekreteraren, vilket vi tycker är en rimlig nivå. I punkten som innehåller två EU-parlamentariker har dessa valts utifrån att de har profilerat sig i den aktuella sakfrågan. Utöver SD står även KD helt utan representation på scenen. Det är generellt färre politiker med i år än tidigare år, vilket är medvetet m h t den utdragna regeringsbildningen.”

En snabb genomgång av programmet visar dock följande fördelning av antalet medverkande politiker (med valresultatet inom parentes):

Socialdemokraterna: 5 (28,26%)
Miljöpartiet: 2 (4,41%)
Vänsterpartiet: 2 (8,00%)
Moderaterna: 4 (19,84%)
Kristdemokraterna: 1 (6,32%)
Liberalerna: 2 (5,49%)
Centerpartiet: 2 (8,61%)
Sverigedemokraterna: 0 (17,53%)

Vi kan alltså se att partier som samlar avsevärt mindre väljarstöd än SD ges utrymme att stå på scenen och framföra sina reflektioner och kommentarer medan SD inte tycks vara intressant nog att lyssna på, enligt Folk och Försvar. Holma von Heijnes hänvisar vidare till att Kristdemokraterna också saknar representation på scenen men detta är ju inte sant då deras ungdomsförbund KDU medverkar. Detta kommenterar Holma von Heijne följande:

”Vad gäller ungdomsförbunden är det en tradition att låta de politiska ungdomsförbund som är medlemmar i Folk och Försvar delta i någon panel på konferensen. SD:s ungdomsförbund är inte medlem i Folk och Försvar, därför är de inte med på scenen.”

Att Sverigedemokraternas ungdomsförbund inte är medlem i Folk och Försvar beror dock inte på att man inte är intresserad av att bli det. Man har tidigare sökt men Folk och Försvars styrelse har nekat medlemskap. Nu senast nekades man med det angivna skälet att man inte har ett ”organisationsnummer”. Att ungdomsförbundet idag organisatoriskt ligger under moderpartiet och dess organisationsnummer torde vara en ren intern angelägenhet inom partiet. Tidigare år har man hittat andra skäl att neka vårt ungdomsförbund medlemskap.

Vi tycker det är riktigt tråkigt beteende från Folk och Försvars ledning. Vi tycker rikskonferensen är viktig och betydelsefull och har därför stort intresse av att delta och ge våra perspektiv och kommentarer till debatten. Som landets tredje största parti, som tagit de försvars- och säkerhetspolitiska frågorna på stort allvar medan övriga riksdagspartier genom katastrofala politiska analyser nedmonterade den svenska försvarsförmågan och inte tagit vårt lands och vårt folks säkerhet på allvar, är det ytterst tråkigt att man behandlar oss på detta sätt. Hur kommer Folk och Försvar att agera den dagen vårt parti sitter i regering och kanske innehar både försvarsminister- och inrikes- eller utrikesministerposten? Är vi inte relevanta då heller?

BJÖRN SÖDER (SD)
Säkerhetspolitisk talesperson och ledamot i utrikesutskottet

ROGER RICHTOFF (SD)
Försvarspolitisk talesperson och ledamot i försvarsutskottet

KATJA NYBERG (SD)
Ledamot i justitieutskottet

CAROLINE NORDENGRIP (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

JOSEF FRANSSON (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

Istället för att närvara i Sälen följer SD:s ledamöter Folk och Försvars rikskonferens från riksdagen och ger dagligen kommentarer till innehållet.

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sd-exkluderas-pa-folk-och-forsvars-rikskonferens/