Succé för ”Family Lunch” vid OSSE-PA:s möte i Tbilisi

OSSE Inför OSSE-PA:s (Parlamentariska församlingen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) årliga sommarsession i Tbilisi i Georgien tog jag, tillsammans med vänner från österrikiska FPÖ, italienska Lega Nord och ungerska Fidesz, initiativ till ett ”side event” under namnet ”Family Lunch”. Syftet med eventet är att lyfta upp artikel 16, paragraf 3 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna som säger: ”Familjen är den naturliga grundläggande enheten i samhället och äger rätt till skydd från samhället och staten”.

Under sommarsessionen hålls olika sorters side events under luncherna. Men inget av dem handlar om det som förenar politiker från de flesta av länderna inom OSSE, nämligen familjen. Därför författade vi ett brev till OSSE-PA:s president Ilkka Kanerva och generalsekreterare Roberto Montella om att vi ville ha vårt side event godkänt, vilket vi också fick. Under måndagen hölls därför den första Family Lunch någonsin i OSSE-PA-sammanhang.

Det var öppet för alla delegater att delta och uppslutningen var riktigt god med representanter från många olika länder, såsom Sverige, Finland, Polen, Ungern, Italien, Österrike, Schweiz, Frankrike, Ryssland, Vitryssland, Azerbadjan, Georgien, Kirgizistan och Vatikanstaten. Fler delegater från andra länder hade anmält sig men då andra evenemang kom emellan var de tvungna att välja bort detta. Likaså var det några amerikaner som skulle flyga hem, vilket gjorde att de missade lunchen.

IMG_4767Claudio D’Amico hälsar alla välkomna.

Claudio D’Amico, rådgivare hos Lega Nord, var den som arrangerade lunchen, som hölls hos en vintillverkare, som själv är engagerad i familjefrågor. Under lunchen berättade flera delegater om hur familjepolitiken såg ut i sina länder och familjens betydelse för samhället.

IMG_4768

Intressant var också att se hur delegater från olika länder, som annars är i konflikt med varandra, på detta sätt kunde föras samman. Att samtala och se att det trots allt finns en del gemensamma nämnare är kanske ett första steg mot att också så småningom kunna lösa en del konflikter? Vem vet, kanske är vår Family Lunch ett första steg mot något större? En sak är i alla fall säker. Vi var alla fast beslutna om att Family Lunch skall bli ett återkommande side event när vi träffas inom OSSE-PA.

BJÖRN SÖDER

 

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/succe-family-lunch-vid-osse-pas-mote-tbilisi/