Sverige bör slopa allt bistånd till Palestinska myndigheten

BISTÅND Sverige är idag en stor biståndsgivare till palestinierna. Sedan 2006 ger Sverige varje år svenska biståndspengar direkt till den Palestinska myndigheten genom EU-kommissionen och finansieringsmekanism Pegase. Biståndet uppgår till omkring 700 miljoner per år, varav 200 miljoner kronor i ”statsbyggande bistånd” till den palestinska myndigheten. EU, som är den största bidragsgivaren till palestinierna, bidrar med flera miljarder varje år.Biståndsminister Gunilla Carlsson (M) har nyligen signalerat att delar av det svenska biståndet till palestinierna kan komma att dras in. Detta eftersom palestinierna saknar vilja att komma till förhandlingsbordet. Det är bra att Carlsson nu överväger att dra in på biståndet.

När Osloavtalet slöts i september 1993 mellan PLO och Israel ställdes krav på att PLO ändrade de artiklar i den palestinska nationella stadgan som förnekade Israels rätt att existera. 1998 togs till exempel artikel 9, som handlar om att väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina på, och artikel 15, som handlar om att befrielsen av Palestina är en arabisk plikt och kräver att sionismen tillintetgörs, bort från 1968 års palestinska nationella stadga. Trots detta ligger samma nationella stadga kvar på en rad olika officiella myndighetssidor och facebooksidor för den Palestinska myndigheten.

Man kan alltså med fog anta att överenskommelsen från 1993 aldrig egentligen har varit aktuell från den palestinska sidan att följa. Det övergripande målet från palestiniernas sida om att förinta staten Israel och att ingen judisk stat skall få existera kvarstår inom den Palestinska myndigheten. Detta styrks också av väldigt många andra händelser och agerande.

IMG_frimärkeAlla spår av Israel raderas bort ur skolböcker.
Här har den hebreiska texten raderats från en bild av ett frimärke i en skolbok.

I palestinska skolböcker raderar man systematiskt alla judiska och israeliska kopplingar till landet. I skolböcker där man visar ett gammalt frimärke från det palestinska mandatet har man raderat bort den hebreiska texten och i boken ”Historia över gamla civilisationer” skriver man att ”Levanten består numera av staterna Palestina, Jordanien, Libanon och Syrien”. Staten Israel nämns överhuvudtaget inte trots att det är en naturlig del av det område som förr avsågs med Levanten.

IMG_hitler IMG_hitler2Hyllningar av Hitler förekommer frekvent på palestinska skolors facebooksidor.

På en facebooksida för den palestinska skolan Taluza från den 17 mars 2013 visar man hur elever målar kartor över Palestina på skolans väggar. På dessa bilder existerar inget Israel utan endast Palestina. På en annan facebooksida för Iktabaskolan för flickor i Tulkarm visas den 22 maj 2012 en bild på Adolf Hitler med citatet ”Jag kunde ha dödat alla judar i världen, men sparade några så ni vet varför jag dödade dem”. Även flickskolan Anabtas i Tulkarm facebooksida finns den 26 januari 2012 bild på Hitler med samma budskap.

Det PLO-sponsrade barnmagasinet Zayzafuna, som grundades av den Palestinska myndigheten, framställer Hitler som en förebild. I februari 2011 publicerades en uppsats av en flicka som beskriver en dröm, i vilken hon möter prominenta personer som beskrivs som förebilder. Bland annat möter hon matematikern Al-Khwarizmi, den egyptiske författaren Naguib Mahfouz, erövraren Saladin och Hitler. Hon skriver om hur hon står framför fyra dörrar. Bakom en av dem finns Adolf Hitler. Hon ställer en fråga till honom. ”Är du den som dödade judarna?”. Han svarar: ”Ja, jag dödade dem så ni alla skall förstå att de är en nation som sprider förstörelse över hela världen. Och vad jag ber dig om är att vara uthållig och tålmodig gällande lidandet som Palestina upplever från deras sida”. Flickan svarar: ”Tack för rådet”.

I ett tidningsmagasin från det palestinska utbildningsministeriet talar man om att när man väl är lika utrustade som israelerna skall man återvända till Haifa. Andraklassare får lära sig att Israel ockuperat Haifa och attackerat palestiniernas land, gjort människor rädda, dödat dem och utvisat dem från platser där de levde.

I textboken ”Grunderna för tron” i islamiska studier, utgiven av det palestinska utbildningsministeriet, skriver man: ”Kampen mot judarna och segern över dem: Allahs budbärare har redan meddelat slutet för judarnas förtryck av landet och avlägsnandet av deras korruption och erövring av det. […] (Guds budbärare sade) uppståndelsen kommer inte att komma förrän muslimerna bekämpar judarna. Muslimerna kommer att döda dem och när en jude gömmer sig bakom en klippa eller ett träd säger klippan eller trädet: ’O muslim, o Guds dyrkare, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom’. Förutom gharquadträd för de är judarnas träd.”

IMG_tecknatNidbilder av judar sprids på skolornas facebooksidor.

Denna text finns även på facebooksidorna för Al-Khansas nya grundskola för flickor i Jenin och Iktaba flickskola i Tulkarm. Den 17 november 2012 och den 22 januari 2012 publicerades tecknade bilder på en muslim som jagar en jude, som gömmer sig bakom ett träd och där trädet säger: ”O muslim, o Guds dyrkare, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom”.

IMG_barnprogramPalestinsk barn-TV framställer judarna som grisars avkommor.

I palestinsk barn-TV från den 22 mars 2013 framställer man judarna som grisars avkommor och att de mördar barn med gevär och skär av armar och ben med sten och knivar samt våldtar kvinnor i kvartershörnen. Man ställer frågan var Jihadkrigarna befinner sig och var rädslan för Allah finns i Jerusalem som är befläckat av sionisterna.

Alla förstår givetvis att när lärare och utbildningsmaterial pådyvlar unga barn och elever sådana här bilder odlas hat. Och det är tydligen precis vad den Palestinska myndigheten vill. För trots överenskommelsen från 1993 där ett av kraven var att ta avstånd från terrorism och andra typer av våld och ta ansvar för alla PLO-element och personal för att säkerställa att de lyder och för att förhindra överträdelser och bestraffa den som bryter mot PLO:s åtaganden har man gjort precis tvärtom.

IMG_1173Samtidigt som israeliska barn tecknar bilder av drömmar av
fred och samexistens sprids antisemitismen i palestinska skolor.

I palestinsk TV hyllar man kontinuerligt personer som begått terrordåd. En av dem som hyllas ledde en självmordsattack på en pizzeria i Jerusalem i augusti 2001 där femton personer (varav sju var barn) dog. Antisemitiska budskap om en bättre värld utan Israel och judar får också spridas i palestinsk TV. Den 9 januari 2012 sändes, via TV, firandet av Fatahs bildande. Den palestinska myndighetens officiella mufti talade då om ”vårt krig mot apornas och grisarnas ättlingar” (dvs judarna).

Den palestinska myndigheten inte bara uppmuntrar till terrordåd utan belönar även personer som dödar judar genom att ge dessa personer en månadslön på 25 000 kronor (fyra gånger mer än en palestinier tjänar på arbeten i områden som är kontrollerade av den Palestinska myndigheten) under fängelsetiden.

I maj i år besökte jag Israel. Strax innan hade en judisk man knivmördats då han stod och väntade på bussen. Gärningsmannen gick bara förbi och helt oprovocerat drog han upp en kniv och började hugga ned den judiska mannen, en fembarnspappa, som arbetade som sjukhusclown för att göra tillvaron enklare för sjuka barn. Efter att ha stuckit ned honom vid busshållsplatsen drog gärningsmannen upp en pistol och började skjuta för att döda fler judar. Israelisk militär sköt då ned gärningsmannen med ett icke-dödande skott och tog honom till sjukhus för omplåstring av honom. Gärningsmannen kommer under sin fängelsetid nu bli rikligt belönad av den Palestinska myndigheten, som förser honom med pengar som kommer från den generella budgeten, som i sin tur finansieras med biståndsmedel från bland annat Sverige och EU.

En annan av de terrorister som är berättigad till lön enligt Palestinska myndighetens regler dömdes 2004 till 67 livstidsstraff. Han fälldes för att vara hjärnan bakom en serie självmordsattacker med totalt 66 döda. En annan dömdes 1996 till 37 livstidsstraff för att bl.a. ha lett en terroristgrupp som utförde självmordsattacker mot en buss i Jerusalem samt en annan attack. Totalt dog 46 personer och 100 skadades.

Samtidigt som Sverige och EU ger bistånd till den Palestinska myndigheten bromsar man projekt som skulle innebära att palestinska män i områden, kontrollerade av den Palestinska myndigheten, skulle kunna höja sin medellivslängd från de idag 50 åren till vad palestinska män har för medellivslängd i Israel, som är 76 år. Vid universitetet i Ariel sökte man projektpengar från EU för att komma tillrätta med de lungsjukdomar som palestinier drar på sig då de blir förgiftade genom de uppvärmningsmetoder man använder. Likaså sökte man projektpengar till vattenreningsmetoder. Dessa projekt skulle leda till att palestinier fick drägligare levnadsförhållanden inne på områden kontrollerade av den Palestinska myndigheten. Men universitetet fick avslag på projektpengar på grund av att det ligger i Ariel, som man påstår är på ”ockuperat område” på Västbanken.

IMG_5023Rör från vattenledningar i Gaza bryts upp och används till raketer för att beskjuta
israeliska städer med. På den lokala polisstationen i Sderot på gränsen till Gaza
har man samlat ihop raketskrot från de raketer som skjutits in i staden.

Inne på områden på Västbanken som kontrolleras av den Palestinska myndigheten, eller för de delen inne i Gaza som kontrolleras av Hamas, är man inte själva intresserade av att se till att sitt folk har det bra. Istället är det överordnade intresset att stoppa pengar i egna fickor eller finansiera terrorism. I Gaza bryter man till exempel upp den infrastruktur för vattenförsörjning, som israelerna byggt upp då de tidigare kontrollerade området, för att använda rören till raketer, som man beskjuter israeliska städer med.

Genom att betala familjer i Gaza en större summa pengar använder man rum i familjehus för att placera raketramper i. Dessa raketer avfyrar man sedan genom mobiltelefoner och när Israels försvarssystem kontrabeskjuter avfyrningsplatsen drabbas familjerna som bor i huset. På samma sätt använder man moskéer som vapenarsenaler och avfyrningsplatser. När motattacken kommer är man snabba med att prångla ut bilder via medier, som exempelvis de svenska, med hur ”hemska” israelerna är som beskjuter familjehus och moskéer.

IMG_Soldier-Gun-Girl-1 IMG_Soldier-Gun-Girl-2Ovan: Bilden som spreds av palestinierna och som prånglades ut av medier
för att visa en israelisk soldats hänsynslöshet. Under: Den egentliga bilden
som visar att det är ett skådespel med en palestinier utklädd till israelisk soldat.

Den palestinska psykologiska krigföringen är mycket lyckad eftersom medierna, ofta med vänsterorienterade journalister som har en ensidig bild av konflikten, gärna är budbärare av den vinklade informationen. Inte sällan består informationen av rena felaktigheter och lögner. Vem minns inte den kända bilden på en israelisk soldats känga som trampar på ett palestinskt barn? Denna bild spreds snabbt över världen. Den var dock tillrättalagd och den egentliga bilden, som inte var beskuren, visade istället att det var ett palestinskt skådespel där en palestinier spelade israelisk soldat och där palestinier står runt om och tittar på skådespelet, applåderar och skrattar.

Ett annat exempel på hur palestinierna arbetar med att få ”rätt” bilder, som de kan använda sig av, är att de går fram till en israelisk soldat och skriker honom eller henne i ansiktet och nästan fysiskt angriper soldaten i syfte att provocera. Intill står palestinska fotografer med kameror i högsta hugg redo att ta bilder om soldaten skulle freda sig.

De svenska journalisterna är säkert väl medvetna om hur allt förhåller sig. Men de har en egen politisk agenda och i Sverige sprids myter om hur illa Israel beter sig och hur synd det är om palestinierna, som bara försöker vinna sin egen frihet och sitt eget land.

Men konflikten med Israel består inte i bråk kring ett eget land. I samband med att det brittiska Palestinamandatet upphörde 1948 hade palestinierna en egen stat i Jordanien. Det var uppenbart inte tillräckligt eftersom man omedelbart när Israel utropade självständighet anföll Israel. Konflikten grundar sig på självaste existensen av staten Israel och existensen av en judisk stat. Slutmålet är att eliminera den judiska staten och etablera en Palestinsk stat på hela området och konflikten kommer aldrig att upphöra tills detta har skett. Demoniseringen och avhumaniseringen av ”sionisterna”, judarna allmänt och Israel särskilt och bosättarna över allt annat fortsätter. Terrorister framställs som hjältar och förebilder.

Det är självfallet inte försvarbart att Sverige eller EU betalar ut stora ekonomiska medel till den Palestinska myndigheten utan att kräva fullständig transparens om vart pengarna går och att den Palestinska myndigheten omedelbart upphör med att låta högt uppsatta PLO- och Fatah-personer stoppa pengar i egna fickor, finansiera terrorverksamhet och att belöna fängslade terrorister i Israel. Därför bör Sverige inte bara stoppa delar av biståndet till palestinierna utan stoppa det helt.

BJÖRN SÖDER

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/sverige-bor-slopa-allt-bistand-till-palestinska-myndigheten/