Varför är förespråkarna av ett svenskt medlemskap i Nato så tysta just nu?

NATO Nato-landet Turkiets invasion av Syrien, i syfte att rensa norra delarna från kurder, sätter åter igen fingret på vad ett svenskt medlemskap i Nato kan innebära. Samtidigt kan vi konstatera att de svenska förespråkarna av ett svenskt Nato-medlemskap håller väldigt låg profil just nu. Och det finns givetvis all anledning till detta.

När Turkiet invaderade Syrien för någon vecka sedan skedde detta efter att USA valt att dra tillbaka sina trupper från de norra delarna. USA:s beslut grundar sig i tidigare vallöfte från president Trump om att USA ska avveckla sina krigsinsatser runt om i världen. Något han nu alltså infriar. Turkiet såg omedelbart sin chans att invadera norra Syrien i syfte att rensa området från den kurdiska befolkningen, som tappert stridit mot IS och hållit terrorister fängslade. Men för turkarna är kurderna ett rött skynke. Turkarna betraktar kurderna som terrorister och hävdar att man bekämpar terrorism inne i Syrien.

Under Natos parlamentariska församlings möte i London för drygt en vecka sedan framkom turkarnas försvar med all tydlighet. ”Man har inte alls invaderat Syrien utan man försvarar bara sina gränser och bekämpar terrorism”, hette det. Det är alltså turkarnas egen tolkning av sitt agerande.

Men vad händer om Syrien slår tillbaka mot turkarna? Kurdernas milis SDF har nyligen ingått samarbetsavtal med Syriens regim, som backas upp av Ryssland. Om situationen skulle eskalera, det sköra eldupphöret brytas, och Syrien tillsammans med Ryssland slår tillbaka mot Turkiet, på turkiskt territorium, vad händer då? Helt plötsligt har ett Nato-land blivit attackerat på sitt eget territorium och kan således åberopa Natos artikel 5 om att övriga medlemsländer ska vidta nödvändiga åtgärder för att hjälpa det land som attackerats. Förmodligen kommer Syrien, och Ryssland, att avstå från att låta situationen eskalera på sådant sätt men i teorin är det fullt möjligt. Att turkarna själva startat konflikten genom invasion av Syrien är irrelevant eftersom de själva hävdar att de endast ”försvarar sina gränser och bekämpar terrorism”. Och var inom Nato ligger tolkningsföreträdet om det egentliga händelseförloppet?

I en situation där Turkiet åberopar artikel 5 och Sverige skulle vara medlem i Nato är vi alltså skyldiga att bistå turkarna med understöd. Är svenska folket varse om detta? Är det kanske därför som bl a Moderaterna, som gått i bräschen för ett svenskt medlemskap i Nato och under många år talat högt och ljudligt om att Sverige snarast borde ansluta sig, är förhållandevis tysta just nu?

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson

ROGER RICHTHOFF (SD)
Ledamot i försvarsutskottet och försvarspolitisk talesperson

(Artikeln är publicerad på SvD.se den 23 oktober 2019)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/varfor-ar-foresprakarna-av-ett-svenskt-medlemskap-i-nato-sa-tysta-just-nu/