Vi har varken tid eller råd att vara naiva när det gäller HuaWei

DEBATT Telecombolaget HuaWei har under den senaste tiden stått i centrum för debatten kring IT-säkerhet. Allt fler länder väljer på grund av det säkerhetspolitiska hot som bolaget utgör att utesluta det från utbyggandet av 5G-nätet.

Zheng Fei Ren, tidigare ingenjör vid Kinas militära informationsteknologiska forskningsanstalt, grundade HuaWei på slutet av 1980-talet och idag står bolaget, som sedan dess vuxit enormt, i startgroparna för att leverera utrustning till svenska och europeiska 5G-nät.

HuaWei har tidigare pekats ut för att ha överfört övervakningsteknologi till Nordkorea och för en tid sedan greps även företagets finansdirektör i Kanada för misstanke om brott relaterade till sanktionerna mot Iran. Ett flertal personer med kopplingar till HuaWei har också gripits i Europa för misstanke om spioneri.

HuaWei-utrustning i 5G-nätet skulle ge Kina möjlighet att slå ut stora delar av vår infrastruktur, vilken idag knyts samman med nätet i allt större utsträckning. I och med att samhället i snabb takt gåt mot vad som brukar kallas ”internet of things”, det vill säga internetstyrning av allt från ditt kylskåp till ditt lokala sjukhus, innebär potentiella hot mot 5G-nätet en enorm sårbarhet.

Kinas nuvarande strategi gentemot västvärlden fokuserar inte heller på militärmakt eller kärnvapen, utan på information. Möjligheten att röja, förvanska eller sälja känsliga uppgifter eller släcka ner samhällsbärande infrastruktur för att destabilisera demokratiska system är en strategisk målsättning.

USA, Australien, Storbritannien och Japan har av den anledningen redan uteslutit HuaWei från 5G och fler länder utreder just nu frågan. Sverige är dessvärre inte ett av dessa. Regeringen står fullkomligt handfallna och digitaliseringsminister Anders Ygeman påpekar undfallande att ”man bör överväga möjligheten” att stoppa HuaWei. Ingen utredning är tillsatt, inga initiativ är tagna. Anders Ygeman uppger i tidningen NyTeknik att han inte ens lyft saken med sina kollegor i regeringen.

Anders Ygeman fick sparken från sin förra statsrådstjänst eftersom han ansvarat för det störta informationssäkerhetshaveriet i svensk historia. Nu är samme Anders Ygeman på väg att servera nycklarna till hela den svenska IT-infrastrukturen på ett silverfat till ett bolag med väldokumenterade kopplingar till kinesisk underrättelsetjänst och vars namn bokstavligen betyder ”för Kina”.

Av tradition är Sverige försiktigt med lagstiftning som ser ut att ge konkurrensfördelar till inhemska företag. Frågan om HuaWei utgör dock ett så påtagligt hot att den principen inte kan tillåtas binda Sveriges händer bakom ryggen. Anders Ygeman bör därför omedelbart tillsätta en snabbutredning för att ta fram lagförslag om leverantörer av 5G-nätet. Vi har varken tid eller råd att vara naiva i detta.

LUDVIG ASPLING (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson

(Artikeln är publicerad på SVT Opinion den 7 mars 2019)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/vi-har-varken-tid-eller-rad-att-vara-naiva-nar-det-galler-huawei/