Faktaresistent ledarskribent sprider falska påståenden

FALSK MSM Tomas Karlsson vid lokalblaskan Länstidningen Södertälje har tidigare genom sina ledaralster gjort sig känd för sin negativa inställning till SD. Nu fortsätter han den inslagna vägen med att medvetet förvränga fakta och hitta på nya ”sanningar”. I dagens ledare ”När Merkel visar ryggrad visar Kristersson sin svans” påstår han att jag sagt att ”judar och samer inte kan bli svenskar”.

Har skriver: ”Detta är i stort samma resonemang som AfD:s svenska motsvarighet Sverigedemokraterna framfört, genom bland andra Björn Söder – där judar och samer inte kan bli svenskar.”

Det är ett lika horribelt påstående som falskt. Jag konfronterade därför honom och begärde en dementi. I ett mejl frågade jag honom om när och var jag någonsin framfört detta.

Han svarade:

”Saxade från den DN-artikel https://www.dn.se/nyheter/politik/den-leende-nationalismen/ där du redogör för din åskådning:

’Kan man inte vara både jude och svensk, samtidigt?

– Jag tror att de flesta med judiskt ursprung som blivit svenskar lämnar sin judiska identitet. Men gör de inte det behöver inte det vara ett problem. Man måste skilja på medborgarskap och nationstillhörighet. De kan fortfarande vara svenska medborgare och leva i Sverige. Samer och judar har levt i Sverige under lång tid.’”

Var står då att ”judar och samer inte kan bli svenskar”? undrade jag fortfarande och mejlade tillbaka:

”För det första vore det på sin plats med lite källkritik. Särskilt om man är journalist. I efterföljande omfattande debatt har jag redogjort (både i svensk och internationell press) för hur jag verkligen resonerade och att DN:s Niklas Orrenius medvetet vred resonemanget 180 grader. Den debatten kan du inte ha missat. Och oavsett, om du nu mot förmodan skulle ha missat den, så har jag aldrig hävdat att de inte kan vara svenskar. Inte ens i den artikel du refererar till. Det du gör är att göra en egen felaktig tolkning och sprida vidare en ren lögn. Därav mitt krav på dementi.

www.bjornsoder.net/med-anledning-av-dagens-nyheters-forsok-att-tillskriva-mig-asikter/
www.bjornsoder.net/clarification-about-distorted-statements/
www.bjornsoder.net/erkanda-minoriteter-ska-inte-assimileras-med-tvang/
www.bjornsoder.net/gor-inte-vara-erkanda-minoritetsnationers-forsvarare-till-dess-forovare/
www.bjornsoder.net/inte-min-uppgift-att-definiera-identitet/
www.bjornsoder.net/det-ar-annie-loof-som-borde-stallas-till-svars/
www.bjornsoder.net/debatt-samer-och-judar-kan-sjalvklart-vara-svenskar/
www.bjornsoder.net/svart-for-grundlaggande-statsvetenskapliga-begrepp/”

Tomas Karlsson svarade:

”Nej, jag har inte missat debatten. Och oavsett vad du anser om hur debatten vreds så är vad jag förstått själva citatet från dig korrekt (finns inspelat vad jag minns). Med dess skarpa distinktion mellan nation och medborgarskap.

Och ja, jag följde den efterföljande debatten. Noga.

Att ditt parti sedan du intervjuades av DN valt att ytterligare tona ner sin tro på en homogen etnisk nationalism innebär inte att du aldrig sagt så, eller hur? Blir svårt med en dementi då.

Måhända skulle du uttrycka dig annorlunda i dag, vad det verkar.”

Jag svarade honom:

”Nej, det finns inget inspelat från den intervjun. Däremot har jag godkänt textutdrag i efterhand, men de togs sedan ur sina sammanhang och har därför misstolkats. Mitt uttalande kommer ur en längre intervju där det resonerades många minuter både före och efter just det uttagna citatet. Men inte ens ur citatet kan du få att jag hävdar att judar och samer inte kan vara svenskar.

Det jag gjorde var att jag tog ställning för de erkända minoritetsnationerna och att de är fråntagna det allmänna assimileringskrav som vi annars ställer. Vare sig jag eller SD har ändrat åsikt i frågan. Vi står fortfarande upp för våra erkända minoritetsnationer och deras rätt att bibehålla sina särdrag gentemot den svenska nationen.

Nationsbegrepp och medborgarbegrepp är vedertagna statsvetenskapliga begrepp. Likaså att man särskiljer dessa åt. I ideologiska diskussioner (som det handlade om när jag föreläste om partiets ideologi) är dessa högst intressanta.

Hur en individ definierar sig själv ur nationstillhörighet är upp till denne. Det finns individer över hela skalan, dvs de som enbart definierar sig tillhörande den svenska nationen och de som definierar sig som tillhörande enbart en annan nation eller de som definierar sig tillhörande flera olika nationer i olika utsträckningar. Det är inte min uppgift som politiker att definiera. Däremot när man talar om grupper och hur samhällen fungerar är det intressant att använda begreppen.

Du verkar inte alls ha följt debatten eller så saknar du kunskap och förståelse för grundläggande samhällskunskap. Eller, vilket jag misstänker, vill du medvetet misstolka och förvränga. Men det är inte OK. Därför kräver jag en dementi och även en ursäkt.”

Återigen svarade Tomas Karlsson:

”Jo, jag har (upprepar detta) följt debatten och har ingen ambition att medvetet misstolka eller förvränga. Men ej heller att lägga historien till rätta för att det för stunden passar.”

Jag avslutade vår mejlkorrespondens, eftersom jag insåg att han inte överhuvudtaget är mottaglig för att idka någon sorts självkritik eller rätta sina misstag och be om ursäkt:

”Förstår att jag talar till en vägg. Godda´yxskaft, kanske man skulle säga.

Det handlar inte om att ”lägga historien till rätta” utan att förmedla en korrekt sanning. Men det har jag förstått, genom tidigare alster, att du inte är intresserad av.”

BJÖRN SÖDER

(Tomas Karlsson nås på Tomas.Karlsson@mittmedia.se)

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/faktaresistent-ledarskribent-sprider-falska-pastaenden/