Fråga till handelsministern angående påtryckningar mot PTS

Fråga 2020/21:1189 Påtryckningar mot PTS

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anna Hallberg (S)

Sverige stängde, efter Säpos och Försvarsmaktens varningar om kinesiskt spioneri och hot mot Sveriges säkerhet, ute den kinesiska mobiljätten Huawei från det svenska 5G-nätet i höstas. Både företaget och Kinas regering blev rasande och hotade att straffa Ericsson och andra svenska företag. Som ett direkt resultat av denna skarpa varning skickade Ericssons vd Börje Ekholm under ett par månader i höstas ett tiotal sms till handelsminister Anna Hallberg, som besvarade dem. Dessutom hade de telefonsamtal och möten. Detta rapporterar Expressens Dina Pengar.

Ekholm begärde att regeringen skulle gripa in och ändra Post- och telestyrelsens (PTS) beslut att stänga ute kinesiska Huawei och ZTE från det svenska 5G-nätet.

”Borde ni inte prata med PTS?” skrev Ekholm, och Hallberg svarade ”Jag försöker verkligen göra vad jag kan, Börje” i sms:en som Dagens Nyheter publicerat. De båda kom överens om samtal och möten, om ”kontakter enligt den linje vi diskuterade”.

Ekholm hotar underförstått med att Ericsson kan lämna Sverige om man inte får hjälp, och Hallberg försäkrar flera gånger att Ericsson är ”väldigt viktigt för Sverige”.

Statsrådet har tidigare sagt till Dagens Nyheter att hon ”självklart inte” har försökt påverka PTS och att hon inte har ”gått Börje Ekholm till mötes på någon punkt”.

I många fall hade det varit olagligt för en minister att ingripa i en myndighets självständiga beslut, så kallat ministerstyre. Men gränsen är vagare i utrikesfrågor, där statsråd på UD får lämna en utrikespolitisk ”bedömning i aktuella sakfrågor” till en myndighet, enligt ett granskningsbetänkande från konstitutionsutskottet 2013.

Sms-konversationen ger upphov till frågor. Särskilt då vissa av ministerns svar har sekretessbelagts.

För att verkligen klarlägga om någon form av påtryckning mot PTS skett vill jag fråga statsrådet Anna Hallberg:

Har statsrådet på något sätt utövat någon form av påtryckning mot PTS för att gå Ericssons vd till mötes?

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/fraga-till-handelsministern-angaende-patryckningar-mot-pts/