Låt inte FN bli en plattform för antisemitisk propaganda

MELLANÖSTERN Den 11 april biföll UNESCO (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) en resolution som lagts fram av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar, och Sudan och uppmärksammats brett internationellt. Resolutionens är en uppmaning till Israel att lämna kontrollen över tempelberget, och återgå till ordningen som gällde före det Palestinska upproret 2010.

Klagomuren är den enda synliga delen av det 2:a templet, vilket byggdes på platsen där Salomons tempel en gång stod och som förstördes av romarna år 70 e.Kr. Muren är idag den heligaste platsen inom judendomen. Efter att Jerusalem intagits av muslimer uppfördes 638 e.Kr al-Aqsamoskén på Tempelberget och år 705 e.Kr färdigställdes Klippmoskén på det förstörda templets grund. Platsen är den tredje heligaste inom Islam.

Vi ifrågasätter inte behovet av att finna en acceptabel lösning för förvaltningen av tempelberget, men resolutionen är extremt vinklad i sitt ordval och disposition vilket underblåser motsättningar istället för att söka lösa dem.

I tredje stycket i UNESCOS konstitution deklarerar de stiftande staterna att: ”Okunskap om andras livsbetingelser, genom historien varit en gemensam orsak, till misstänksamhet och misströstan mellan världens folk, genom vilka deras skillnader ofta lett till krig”. Resolutionen gör just det som UNESCO varnar för. UNESCO:s egen chef, Irina Bokova var föga förvånande emot resolutionen, trots detta röstade Sverige ja, vilket vi beklagar.

För det första refererar texten genomgående till Tempelberget som Al-Aqsa Moskén/Al-Haram Al-Sharif med omnejd, och till klagomuren som al-Buraq torget, förutom i två meningar där ”klagomurstorget” står inom citationstecken. Resolutionen är ett försök att förneka judendomens koppling till klagomuren. Den bygger dessutom på ett begrepp inom islam som kallas för Tams al-ma’alem (att utplåna tecknen), vilket betyder att man förstör kvarlämningar från kulturer som existerat före islam. Att helt och hållet förneka platsens koppling till den Judiska traditionen är allt annat än konstruktivt och visar på att regeringen tyvärr köpt vissa länders antisemitiska propaganda.

För det andra fördömer resolutionen genomgående vad man kallar ”högerextrema israeler” och bosättarnas roll i våldsspiralen sedan oktober 2015, helt utan att nämna de palestinska myndigheternas roll i t.ex. knivintifadan under samma period.

För det tredje anklagar resolutionen Israel för att ha planterat förfalskade judiska gravar på muslimska gravplatser, detta trotts att ingen påstått att det finns judiska gravar i direkt anslutning till tempelplatsen (vilket skulle strida mot judendomens begravningsregler). Förmodligen vill resolutionen påstå att judendomens mest kända gravplats sedan 2000 år, vilken ligger på Oljeberget, är en förfalskning. Vi kräver därför att regeringen förklarar dels vilken gravplats resolutionen syftar på, och dels presenterar vilka bevis de har för den anklagelsen, eller offentligt ber Israel om ursäkt.

Tyvärr är den här resolutionen inte unik, totalt har olika FN-organ röstat igenom 77 resolutioner som på olika sätt fördömer Israel (att jämföra med 1 som specifikt fördömer palestinska myndigheten). Anledningen är att de muslimska staterna bildar ett block som till stor del leds av Saudi Arabien (ingen resolution har någonsin riktats mot det landet).

För oss som tror på FN är det synnerligen allvarligt att Saudiarabien, ett land New York Times träffande kallar ”an ISIS that made it”, nu har en så framskjuten roll att de leder den panel som utser vilka experter som hanterar ärenden hos FN:s människorättsråd. Lika oroande är det att UNESCO:s roll som världsarvsförvaltare på detta sätt utnyttjas som plattform för politisk propaganda.

Sverige ska inte delta i detta, vi borde naturligtvis rösta ner ensidiga FN-resolutioner som uppenbart författats i propagandasyfte. Vi borde även tydligare kräva att länder som Saudiarabien inte ska ha någon framträdande roll i ett människorättsråd och överväga att avbryta samarbetet med människorättsrådet om ingen förändring sker. Vi stödjer Sveriges kandidatur till Säkerhetsrådet men önskar att Sverige ska vara en balanserande röst för demokrati och mänskliga rättigheter, istället för att sätta sig i knät på länder som allvarligt bryter mot detsamma.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och säkerhetspolitisk talesperson

JULIA KRONLID (SD)
Ledamot i utrikesutskottet och utrikespolitisk talesperson

 

Permalänk till denna artikel: http://www.bjornsoder.net/lat-inte-fn-bli-en-plattform-for-antisemitisk-propaganda/