En ny rapport visar att en majoritet av utrikes födda blir aldrig självförsörjande

INVANDRING Sjuklöverpartierna, som under lång tid stått bakom en generös invandring till Sverige, använde ju argumenten om hur ekonomiskt och kulturellt berikande den var för vårt land och vårt folk. Det senare med kulturellt vet vi ju alla vad den inneburit för nya kulturella inslag; hedersrelaterade problem, upplopp, bilbränder, rån, skjutningar, sprängningar, terrorism, våldtäkter osv. När det gäller ekonomin hävdade man under lång tid att det var en vinst för Sverige. När vi påtalade att det var – och är – en enorm kostnad för Sverige svarade man med att vi ljög. I takt med att verkligheten kommit ifatt även de mest inbitna invandringsförespråkarna har allt fler av de högljudda rösterna tystnat.

En ny rapport från Entreprenörskapsforum, ”När blir utrikes födda självförsörjande?”, av Johan Eklund, professor BTH och JIBS, och Johan P Larsson, universitetslektor University of Cambridge och JIBS, visar att sysselsättningsgapet i Sverige mellan inrikes och utrikes födda är ett av de största i Europa.

För utrikes födda tar det i snitt 12–13 år innan 50 procent har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. Under 2018 försörjde sig motsvarande 772 000 helårspersoner i arbetsför ålder under hela året på bidrag och sociala ersättningar, dvs motsvarande 13,3 procent av arbetskraften. De ekonomiska effekterna av den pågående coronakrisen bedöms även göra en redan prekär situation än svårare. Efter cirka fyra år har 50 procent av de invandrade sysselsättning medan det tar mer än tre gånger så lång tid att uppnå 50 procents självförsörjningsgrad.

Johan Eklund menar att det ger en mer rättvisande bild av storleken på det ekonomiska utanförskapet om man tittar på självförsörjningsgrad istället för sysselsättningsgrad. Fem år efter ankomsten till Sverige är sysselsättningsgraden runt 55 procent mot under 30 procent för självförsörjningsgraden, säger han.

BJÖRN SÖDER (SD)
Riksdagsledamot

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/en-ny-rapport-visar-att-en-majoritet-av-utrikes-fodda-blir-aldrig-sjalvforsorjande/