Fråga till arbetsmarknadsministern angående felaktigt nyttjande av statliga stöd

Fråga 2019/20:1809 Felaktigt nyttjande av statliga stöd

av Björn Söder (SD)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Regeringens satsningar på extratjänster, som innebär att arbetsgivare inom offentlig sektor får 100 procents ersättning av staten för att anställa en nyanländ invandrare eller någon annan som står långt från arbetsmarknaden, är en väldigt dyr åtgärd. Nu visar det sig att kommunerna utnyttjar satsningen för att slippa egna kostnader.

Medier har rapporterat att många kommuner, till exempel Gävle och Malmö, har använt åtgärden för att undslippa den tunga kommunala bördan att betala försörjningsstöd till sina arbetslösa invånare.

Dagens industri rapporterar att i Gävle var det bara en av tre som anställdes i extratjänster som fick några riktiga arbetsuppgifter eller ens någon riktig arbetsplats att gå till.

Arbetsmarknadsnytt rapporterar att i Malmö rekryterade man 500 personer för att på så sätt spara 48 miljoner åt staden. Men i början av januari hade hela 128 anställda i extratjänster inte någon arbetsplats att gå till. Men extratjänsterna försvann ändå aldrig utan finns kvar. Nu har Malmö stad dessutom beslutat att avbryta upphandlingen av entreprenörer för drift och underhåll för Malmös offentliga ytor. Arbetsuppgifterna ska i stället ersättas med extratjänster.

Trots att extratjänster inte får konkurrera ut befintliga jobb struntar Malmö stad i detta. Det är uppenbart att Malmö stad, tillsammans med andra kommuner, cyniskt utnyttjar det statliga stödet för att spara egna pengar.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

Vilka åtgärder vidtar ministern mot de kommuner som utnyttjar statliga stöd på detta sätt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-arbetsmarknadsministern-angaende-felaktigt-nyttjande-av-statliga-stod/