Fråga till utrikesministern angående synen på Sverige utomlands

Fråga 2019/20:1801 Synen på Sverige utomlands

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

Jag har i tidigare frågor (2019/20:1541, 2019/20:1646 och 2019/20:1670) ställt frågor till utrikesministern om vilka åtgärder hon tänker vidta för att förändra den mycket negativa bild av Sverige som omvärlden nu har på grund av regeringens bristande agerande när det gäller hanteringen av covid-19.

Bakgrunden till dessa frågor har varit bland annat Svenska institutets veckovisa nyhetsrapportering om Sverige på olika språk och om samtalet om Sverige i sociala medier samt dragna slutsatser av kommunikationen i de officiella Sverigekanalerna, men också nyhetsartiklar som fått enormt stort genomslag i världen som till exempel artikeln i The New York Times om pariastaten Sverige. Utöver detta har inte heller utrikesministerns egna medieframträdande, som det i tyska DW Conflict Zone, mildrat omvärldens negativa bild av Sverige – tvärtom.

Svenska institutet menar också att aldrig tidigare har skepsisen mot Sverige varit större och att tonen är negativ över hela linjen.

I utrikesministerns svar har hon hela tiden återkommit till att det är för tidigt att avgöra hur den internationella rapporteringen kommer att påverka Sverigebilden på sikt. Ja, på lång sikt får vi hoppas att situationen kan räddas, kanske genom ett regeringsskifte som kan återupprätta förtroendet för Sverige, men på kort och medellång sikt kan vi redan nu se konsekvenserna av Sveriges bristfälliga hantering av pandemin, som skadat bilden av landet.

Flera företagare hävdar att Sverigebilden utomlands slår direkt mot deras verksamheter. De har nämligen sett hur marknaden skadats i landet jämfört med i våra grannländer och vittnar om uteblivna kunder och försäljning på grund av uppfattningarna om Sverige.

Att utrikesministern i tidigare svar skriver att regeringen och dess myndigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att sprida en korrekt, relevant och rättvisande bild av Sverige i utlandet är inte tillräckligt konkret, utan jag vill veta vilka konkreta åtgärder regeringen och dess myndigheter vidtar. Vad finns det för strategi för att försöka rädda landets anseende? Finns det över huvud taget en sådan?

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Vilka konkreta åtgärder vidtar ministern för att vända den negativa utvecklingen när det gäller synen på Sverige utomlands?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-synen-pa-sverige-utomlands/