Fråga till biståndsministern angående användningen av svenska biståndsmedel till Palestina

Fråga 2019/20:1485 Användningen av svenska biståndsmedel till Palestina

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Det är sedan länge i omvärlden både välkänt och väldokumenterat hur Palestinska myndigheten betalar ut så kallade terroristlöner till palestinier som begått terrorhandlingar mot judar och den israeliska staten. Likaså är det lika väldokumenterat hur Palestinska myndigheten i sina officiella dokument, sin kommunikation och sina läromedel använder sig av fruktansvärda antisemitiska skrivelser och budskap.

Sveriges regering har efter berättigade frågor från oppositionen gång på gång försökt svära sig fri genom att påstå att man tar avstånd från våld mot civila och tydliggjort att alla terrorhandlingar är förkastliga och måste fördömas och att regeringen är också tydlig i dialogen med företrädare för Palestina om vikten av att ta avstånd från våld och hatpropaganda (svar på fråga 2016/17:157). Man hävdar vidare att svenskt bistånd går självfallet inte till terrorism (svar på fråga 2018/19:409) utan går till kompetenshöjande samarbete med miljömyndigheten inom bland annat klimatfrågor och att det svenska Palestinabiståndet framför allt går till stärkandet av demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och jämställdhet (svar på frågorna 2019/20:890, 2019/20:917 och 2019/20:930).

På en tidigare fråga från undertecknad om finansiering av terroristlöner jämförde utrikesministern detta med socialbidrag. Hon svarade:

Frågan om fängslade palestinier berör stora delar av det palestinska samhället och är nära kopplad till den kraftigt polariserade konflikten. PLO, som tog avstånd från terrorism 1988, anger att man betalar ut pengar till fängslade och skadade palestinier samt till döda och fängslades familjemedlemmar med utgångspunkten att dessa inte ska överges. I många fall handlar det om överlevnad i ett samhälle där få skyddsnät finns. (Svar på frågorna 2019/20:890, 2019/20:917 och 2019/20:930.)

Sverige fortsätter att årligen betala ut hundratals miljoner kronor i bidrag till Palestina. Ovsett om detta sker direkt eller indirekt till Palestinska myndigheten genom andra palestinska organisationer möjliggör detta att myndigheten kan frigöra egna ekonomiska medel och fortsätta stödja terrorism, terroristlöner och antisemitism.

Under covid-19-pandemin har Sverige även gett bistånd till Palestina för att hantera smittan. Detta trots att det endast, till skillnad från i Sverige, funnits ett fåtal dödsfall på grund av covid-19 i Palestina.

Den israeliska granskande organisationen NGO Monitor uppger, enligt tidningen Jerusalem Post den 23 maj, att flera palestinska organisationer med koppling till den terroriststämplade paramilitära organisationen People’s Front for the Liberation of Palestine (PFLP) ska ha missbrukat biståndspengar avsedda för coronahjälp. PFLP är erkänd som en terroristorganisation i Israel, EU, USA och Kanada. Medlemmar i PFLP åtalades så sent som förra året för mordet på den 17-åriga israeliskan Rina Shnerb.

NGO Monitor fokuserar i sin rapport på finansiering av icke-statliga organisationer och finner att flera av de grupper som finansieras av FN:s kontor för samordning av humanitära frågor (Ocha) och Världshälsoorganisationen (WHO) är bundna till PFLP. Det handlar om miljontals dollar av internationell finansiering för palestiniernas nödåtgärder mot coronaviruset som har gått till organisationer med länkar till terrorism.

I NGO Monitor-rapporten påpekas också att trots Ochas uttalande om att biståndspengarna är avsedda för att svara på folkhälsobehovet och omedelbara humanitära konsekvenser av pandemin på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem och Gazaremsan har många av de aktiviteter som finansierats inte varit vare sig livsviktiga eller livräddande. I stället har man använt pengar till bland annat antiisraeliska advokatinsatser utan bäring på covid-19.

Ett av de länder som bidragit till covid-19-beredskapsplanen är Sverige.

Dessa ekonomiska medel – oavsett om de går direkt eller indirekt till Palestinska myndigheten – gör återigen att myndigheten kan använda sina egna medel till att fortsätta finansiera det som Sveriges regering, i alla fall officiellt, tar avstånd från, säger sig bekämpa eller till och med förnekar äger rum.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Kommer statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa utbetalningar till Palestinska myndigheten och palestinska organisationer för att förhindra att svenska skattemedel går till att finansiera terrorism, terroristlöner och antisemitism?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-anvandningen-av-svenska-bistandsmedel-till-palestina/