Fråga till biståndsministern angående återupptaget stöd till UNRWA

Fråga 2023/24:721 Återupptaget stöd till UNRWA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Johan Forssell (M)

Regeringen har märkligt nog beslutat om att återuppta utbetalningar av bistånd till UNRWA. Utbetalningar av biståndet pausades sedan det framkommit att UNRWA-anställda varit inblandade i terrorattacken i Israel den 7 oktober. Efter det har det gjorts flera andra avslöjanden där en stor andel av UNRWA:s personal visat sig ha kopplingar till terrororganisationen Hamas och där en Hamascentral upptäckts under UNRWA:s högkvarter i Gaza.

Avslöjandena borde egentligen inte förvåna någon. UNRWA har gång efter gång genom åren ertappats med att sprida antisemitism och våldsbejakande extremism, och dess samröre med terrororganisationer, som till exempel Hamas, är väldokumenterade. Detta har jag i åtskilliga frågor under flera år redogjort för, till exempel i 2016/17:864, 2019/20:1, 2019/20:1634, 2020/21:3309, 2020/21:3333, 2020/21:3356 och 2021/22:17.

Det som däremot förvånar är att regeringen nu valt att återuppta utbetalningarna och skickar omedelbart 200 miljoner av svenska skattebetalares pengar till UNRWA. Enligt statsrådet Johan Forssell har UNRWA gått med på bland annat oberoende revision och extern granskning av personal varje kvartal.

Men UNRWA:s löften bör tas med en nypa salt. Organisationens generalkommissionär, Philippe Lazzarini, har tidigare genom åren när UNRWA ertappats med bland annat antisemitism meddelat att man ”vidtagit åtgärder”. Så var fallet när det framkom att utbildningsmaterial i UNRWA:s skolor innehöll antisemitism. Lazzarini hävdade att man säkerställt att innehållet i allt utbildningsmaterial som används i UNRWA-administrerade skolor och sommarläger överensstämmer med värdena för mänskliga rättigheter och tolerans och inte framkallar antisemitism. Men under läsåret som började strax därefter användes den palestinska myndighetens (PA) läroplan och minst 26 exempel på antisemitiska läroböcker.

Och för några år sedan visade UNRWA reklamfilm för terrorgrupperna Hamas och Islamiska jihad på sina skolor i Gaza i syfte att rekrytera och registrera barn till terrororganisationernas sommarläger. Fler än 50 000 barn anmälde sig till barnlägren för att bli indoktrinerade och utbildade till barnsoldater.

UNRWA:s tidigare försäkringar och garantier har inte varit vatten värt. Att man nu helt plötsligt skulle börja rensa upp i leden och klippa alla band till terrororganisationerna är därför inte troligt. Det handlar snarare om att lova en massa utåt för att få bidragskranarna att vridas på igen.

Den svenska regeringens beslut om att återuppta utbetalningarna till UNRWA väcker också ilska och frustration i Israel. Det israeliska utrikesdepartementet menar att Sverige valt ”att ignorera UNRWA-anställdas inblandning i terroristhandlingar” och uppmanar nu den svenska regeringen att dra in finansieringen och ”inte stödja en organisation vars led innefattar hundratals medlemmar i Hamas terroristorganisation”.

Jag vill fråga statsrådet Johan Forssell:

Har statsrådet fått garantier om att UNRWA har klippt banden till Hamas, och om inte, vilka skäl ligger till grund för statsrådets beslut att återuppta stödet, som bekostas av svenska skattemedel, till UNRWA?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-aterupptaget-stod-till-unrwa/