Fråga till biståndsministern angående bistånd till Afghanistan

Fråga 2020/21:3347 Bistånd till Afghanistan

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Afghanistans regering har i ett pressmeddelande meddelat att landet inte längre kommer att ta emot medborgare som utvisats från Sverige och övriga Europa. Beslutet uppges gälla de närmsta tre månaderna och motiveras med ökat våld och coronapandemins spridning i landet.

Afghanistans flykting- och repatrieringsdepartement, MORR, skriver i meddelandet att ”det eskalerande våldet från terroristgruppen talibanerna och spridningen av en tredje våg av covid-19 har orsakat stor ekonomisk och social oro och lett till många utmaningar för folket”.

Departementet uppger vidare att de anser utvisningar till Afghanistan vara ”opassande” i den nuvarande situationen eftersom flyktingströmmarna och migrationen just nu ökar till följd av problemen i landet. Därför har landets regering beslutat att inte längre ta emot sina egna medborgare.

Enligt folkrätten är alla länder skyldiga att ta emot sina egna medborgare. Att vägra göra detta borde rimligen få konsekvenser för landet, till exempel genom indraget bistånd. Det är orimligt att Sverige ger bistånd till ett land samtidigt som det vägrar ta emot sina medborgare som inte har rätt att vistas i Sverige.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att stoppa biståndet till Afghanistan så länge landet inte lever upp till folkrätten, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-bistand-till-afghanistan/