Fråga till justitie-och migrationsministern angående Afghanistans vägran att ta emot sina egna medborgare

Fråga 2020/21:3348 Afghanistans vägran att ta emot sina egna medborgare

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Afghanistans regering har i ett pressmeddelande meddelat att landet inte längre kommer att ta emot medborgare som utvisats från Sverige och övriga Europa. Beslutet uppges gälla de närmsta tre månaderna och motiveras med ökat våld och coronapandemins spridning i landet.

Afghanistans flykting- och repatrieringsdepartement, MORR, skriver i meddelandet att ”det eskalerande våldet från terroristgruppen talibanerna och spridningen av en tredje våg av covid-19 har orsakat stor ekonomisk och social oro och lett till många utmaningar för folket”.

Departementet uppger vidare att de anser utvisningar till Afghanistan vara ”opassande” i den nuvarande situationen eftersom flyktingströmmarna och migrationen just nu ökar till följd av problemen i landet. Därför har landets regering beslutat att inte längre ta emot sina egna medborgare.

Enligt folkrätten är alla länder skyldiga att ta emot sina egna medborgare. Att vägra göra detta borde rimligen få konsekvenser för landet.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson begärde i slutet av maj ett möte med Afghanistans ambassad efter att det i medierna uppmärksammats att landet vägrat ta emot utvisade kriminella afghaner om de inte tagit ett covidtest.

Efter mötet sa ministern i Expressen att ”nu måste vi agera så att Afghanistan tar emot sina egna medborgare”.

Det verkar dock inte som om ministern rönt några framgångar i sitt samtal med Afghanistans regering genom ambassaden.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Hur många utvisningar har kunnat verkställas efter ministerns möte med Afghanistans ambassad, och vilka åtgärder avser ministern att vidta för att Afghanistan ska leva upp till folkrätten och ta emot sina medborgare som Sverige vill utvisa?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-afghanistans-vagran-att-ta-emot-sina-egna-medborgare/