Fråga till biståndsministern angående finansiering av Islamic Relief

Fråga 2020/21:2494 Finansiering av Islamic Relief Islamic Relief

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Islamic Relief Worldwide (IRW) ingår i Muslimska brödraskapets nätverksorganisation. IRW är en medlemsorganisation i International Islamic Council for Da’wah and Relief (IICDR). IICDR är det Muslimska brödraskapets paraplyorganisation för missionsarbete (da’wah). Missionsarbete ingår i all organisationsverksamhet.

IRW:s tidigare direktör Heshmat Khalifa var tvungen att avgå med omedelbar verkan i juni förra året efter att en rad med antisemitiska uttalanden genom åren som avslöjats av tidningen The Times. Khalifas retorik är i det närmaste identisk med Muslimska brödraskapets andlige ledare Yusuf al-Qaradawis. Han menade bland annat att judar var apors och grisars avkommor samt förklarade sin lojalitet till terrororganisationen Hamas som ”den ädlaste av alla motståndsrörelser i modern tid”.

Heshmat Khalifas ersättare, Almoutaz Tayara, blev dock inte långvarig. Även han visade sig nämligen ha spridit antisemitiska budskap. Tayara hade dessutom beskrivit ledare för palestinska Hamas – som är terrorstämplat i Storbritannien – som ”stora män” som har besvarat ”den gudomliga uppmaningen från Muslimska brödraskapet”.

Efter det avslöjandet fick hela organisationens förtroenderåd avgå – däribland den svenska ordföranden​​.

Även om Islamic Relief Worldwide nödgades ta avstånd från uttalandena menade till exempel forskaren Lorenzo Vidino vid George Washington University att de antisemitiska kommentarerna är ett tecken på ett större problem inom ledningen för IRW.

”Sådant uppförande borde vara ett varningstecken för alla nationella regeringar och civila organisationer som samarbetar med och finansierar Islamic Relief”, säger han till Jerusalem Post.

Dessutom återvaldes delar av ledarskiktet när den internationella generalförsamlingen för Islamic Relief valde ny styrelse den 22 augusti 2020.

Ledarsidorna.se har rapporterat om att den tidigare svenska ordföranden för IRW, som efter att hela styrelsen deklarerat att de inte stod till förfogande för återval, ändå valdes till ny vice ordförande för IRW. Denna person har suttit i IRW:s styrelse sedan 2013, det vill säga har varit ansvarig för inrekrytering av både styrelseledamöter och direktörer som uttryckt antisemitiska övertygelser samt visat terrororganisationer sitt stöd. Åren 2015–2017 som vice ordförande, från 2017 ordförande och från och med den 22 augusti 2020 åter vice ordförande.

Samma person​ är även ordförande i Islamic Relief Sverige (IRS).

Enligt sina stadgar ingår IRS i IRW.

Med anledning av Islamic Reliefs kopplingar till Muslimska brödraskapet har åtskilliga regeringar i bland annat USA, Nederländerna, Schweiz och Tyskland avslutat sina samarbeten med organisationen. I Sverige fortsätter dock den svenska regeringen att via Sida stödja organisationen eller dess underorganisationer med biståndsmedel.

Trots sina kopplingar till Muslimska brödraskapet, antisemitism och terrorism har nu EU-kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitärt bistånd (DG-Echo) så sent som i februari 2021 beslutat att IRS och tyska IRD är strategiska partner för perioden 2021–2027.

Jag vill med anledning av detta fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att både Sverige och Echo ska upphöra med att genom skattemedel finansiera Muslimska brödraskapets Islamic Relief och dess underorganisationer?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-finansiering-av-islamic-relief/