Fråga till finansministern angående ytterligare svenskt ekonomiskt stöd till EU:s räddningsfond

Fråga 2020/21:2501 Ytterligare svenskt ekonomiskt stöd till EU:s räddningsfond

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

Nyligen beslutade Sverige, med stöd från samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, att skicka 150 miljarder kronor från svenska skattebetalare till EU:s räddningsfond, den så kallade coronafonden.

Den ekonomiska skulden landar på våra barn och barnbarn. Mellan 2028 och 2058 kommer de att behöva betala tillbaka fem miljarder kronor varje år – pengar som hade kunnat användas till svensk välfärd, upprustning av vården och bättre villkor för våra pensionärer. I stället kommer svenska skattepengar att finansiera medborgarlön i Spanien och pensionssystem i Sydeuropa med mindre krav och generösa utbetalningar. Den spanska regeringen har redan nu i mars sagt ja till ett förslag med att testa att ta bort en arbetsdag i veckan. Det blir givetvis svenska skattebetalare som är med och indirekt finansierar detta då pengarna ur coronafonden lösgör andra medel till sådana här projekt.

Nu höjs röster om att coronafondens 750 miljarder euro, av vilka svenska skattebetalare alltså är med och bidrar med 150 miljarder kronor, inte räcker. Den franske Europaministern Clément Beaune säger i en intervju i tv-kanalen LCI att man sannolikt skulle behöva fördubbla räddningsfonden. ”Den ekonomiska responsen måste vara mer ambitiös”, säger han.

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Har ministern för avsikt att föreslå att ytterligare svenska skattemedel går till EU:s räddningsfond, eller vad är ministerns inställning till den franske Europaministerns uttalande​?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-ytterligare-svenskt-ekonomiskt-stod-till-eus-raddningsfond/