Fråga till biståndsministern angående korruptionen hos Palestinska myndigheten

Fråga 2021/22:950 Korruptionen hos Palestinska myndigheten

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Den palestinske presidenten Mahmoud Abbas valdes till president i januari 2005. Sedan dess har inga val hållits, utan Abbas befinner sig nu på det 17:e året av vad som först sas vara en fyraårsperiod. Även de utlovade valen förra året – parlamentsval den 22 maj, presidentval den 31 juli och val till den palestinska nationella kommittén (den lagstiftande organet för PLO) den 31 augusti – ställdes alla in. Enligt brittiska The Economist hamnar den palestinska myndigheten på samma nivå som Kambodja – ett land som Sverige upphört med bistånd till då det enligt dåvarande biståndsministern ”är svårt att jobba brett med bistånd i ett land där intresset är så svagt för demokrati och mänskliga rättigheter” och att demokratin och rättssamhället utvecklas i fel riktning – när det gäller bristen på demokrati.

Även korruptionen hos den palestinska myndigheten är omfattande. Enligt en tidigare ordförande i Palestine International Bank, Issam Abu Issa, är korruptionen inom den palestinska myndigheten enorm. Trots löften från president Abbas om att bekämpa korruptionen har nästan ingenting hänt. Enligt Abu Issa försvinner uppemot hälften av den samlade palestinska statsbudgeten.

Nu framkommer uppgifter i medier om att den palestinska myndigheten försnillat närmare 200 miljoner kronor som skulle gå till att bygga en modern cancerklinik för att palestinier inte skulle behöva ta sig till Israel för vård, vilket Israel annars erbjuder. Marken som donerats av några affärsmän till att bygga på har i stället gått till att börja bygga ett antal privata villor på (till vilka vill inte den palestinska myndigheten uppge). De insamlade ekonomiska medlen på cirka 150 miljoner kronor tycks bara ha försvunnit. Den palestinska regimen har kommit med olika undanflykter och krystade förklaringar till det som nu skett.

I en underrättelserapport som läcktes i veckan uttryckte israeliska experter stor oro för att korruptionen och det palestinska ledarskiktets lyxliv har eroderat ned hela det folkliga stöd som Fatah-partiet en gång åtnjöt. Det enda stöd som återstår kommer från de drygt 200 000 offentligt anställda, men deras stöd är självbevarelsedrift, inte lojalitet.

Fatah är Socialdemokraternas systerparti, och kontakterna mellan de båda partierna är både djupa och går många år tillbaka. Mahmoud Abbas brukar också bjudas in till Socialdemokraternas partikongresser för att tala.

I samband med att utrikesministern nyligen var och besökte sin vän på Västbanken sa hon efter mötet till Ekot i Sveriges Radio att ”ska vi kunna stödja en ekonomisk utveckling fullt ut då kan vi ju inte ha korruption på en sådan nivå som finns i Palestina”.

Trots att korruptionen pågått i åratal och många gång på gång har påtalat detta fortsätter den svenska socialdemokratiska regeringen att pumpa in miljoner av skattebetalarnas pengar till den palestinska myndigheten. Den palestinska regimen fortsätter även att ge terrorlöner till dem som mördat judar, och man fortsätter att sprida antisemitiska budskap.

Den svenska socialdemokratiska regeringen har, i syfte att rentvå sig men ändå fortsätta skänka pengar till sitt systerparti, kontinuerligt hävdat att man inte ger bistånd direkt till den palestinska myndigheten. Men man ger till olika projekt som leds av den palestinska myndigheten. Dessutom ger man till organisationer som på olika sätt styrs av den palestinska myndigheten. Detta gör att man indirekt finansierar korruption, terrorlöner och antisemitism då de svenska bistånden lösgör resurser i den palestinska budgeten till att gå till dessa ändamål.

Med anledning av att omfattande korruption hos Socialdemokraternas systerparti och den palestinska regimen fortsätter att avslöjas vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder med anledning av de senaste korruptionsavslöjandena hos den palestinska myndigheten och stoppa att svenska skattemedel går till att finansiera myndigheten – direkt såväl som indirekt?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-korruptionen-hos-palestinska-myndigheten/