Dags för svenska trupper att lämna Mali

DEBATT För oss sverigedemokrater har gränsen för vad som är acceptabelt passerats. De bekräftade uppgifterna om att 300 till 400 ryska legosoldater från Wagnergruppen befinner sig i Mali är en droppe som borde få även regeringens bägare att rinna över. Vi lägger därför ett utskottsinitiativ för att skyndsamt men under kontrollerade former ta hem de svenska soldaterna från Mali.

Försvarsmakten har deltagit i insatser i Mali sedan 2013. Efter en inbjudan från Malis regering deltar svenska soldater i EUTM (European Union Training Mission Mali) som är en insats för att utbilda landets säkerhetsförband och väpnade styrkor, en EU-strategi med syftet att återställa lag och ordning samt att neutralisera terrorhot inom landet.

2014 sändes även väpnade trupper till den FN-ledda insatsen Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), och sedan början av 2021 deltar Sverige även i den franskledda militära insatsen Task Force Takuba.

Den politiska utvecklingen i Mali har varit mycket oroande. Flera militärkupper har genomförts sedan fredsavtalet 2015. Sedan september 2020 befinner sig landet i en övergångsperiod om 18 månader för att Mali ska få en återgång till folkvalt styre. Det militära styret har lovat att hålla fria och rättvisa president- och parlamentsval senast i februari 2022.

Dessa löften infriades inte, utan Malis militärjunta vill behålla makten i ytterligare fem år, vilket fick den västafrikanska samarbetsorganisationen Ecowas att reagera genom att besluta om hårda sanktioner mot Mali. Det är dags att ställa sig frågan om gränsen är nådd och om detta är en acceptabel utveckling som Sverige, med våra soldater, fortfarande ska stödja?

Så sent som i mitten av december tog kammaren det senaste beslutet om att förlänga mandatet för de väpnade styrkorna Minusma och Task Force Takuba. Liksom tidigare sa Sverigedemokraterna nej till att sända väpnade styrkor till Mali. Vi anser att behovet av personalen för återuppbyggnaden av vår nationella försvarsförmåga är större än nyttan av insatserna i Mali.

Vi påtalade även tydligt vår inställning till informationen om att övergångsregeringen i Mali har sagt sig förhandla med Wagnergruppen om att de ska skicka 1 000 soldater till landet. Wagnergruppen är en rysk styrka med legosoldater som agerar med Kremls godkännande. Wagner har även av EU pekats ut som ansvariga för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, såsom tortyr, utomrättsliga avrättningar och mord.

Information om Wagnergruppens närvaro har funnits sen december och är nu bekräftad, regeringen vill dock ha ytterligare en månad att överväga konsekvenserna. Det är dags att regeringen säkerställer att utskottets ställningstagande om att det är oacceptabelt att svenska militära styrkor skulle fortsätta verka i Mali i det fallet att den maliska regeringen skulle anlita legosoldater såsom den så kallade Wagnergruppen.

I skrivande stund påbörjar personal sin träning inför den sextonde rotationen till Mali. Personalen kommer mestadels från marinen med amfibieregementet i Stockholm som uppsättande förband. Många har aktivt sökt sig till att få bli en del av insatserna men som anställd av Försvarsmakten kan även anställd personal med hot om avsked beordras att ingå i väpnad trupp i annat land, något som Sverigedemokraterna vill ändra på.

Politiker från samtliga riksdagspartier måste ta ansvar och ställa sig frågan om det är rimligt att med hot om avsked tvinga svenska soldater och officerare att riskera sina liv i ett land styrt av en militärregim med tydliga band till Ryssland och utan några som helst intentioner att utveckla landet i demokratisk riktning.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i utrikesutskottet

CAROLINE NORDENGRIP (SD)
Ledamot i försvarsutskottet

(Artikeln är publicerad på Altinget.se den 28 januari 2022)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/dags-for-svenska-trupper-att-lamna-mali/