Fråga till biståndsministern angående svenskt bistånd till Palestina

Fråga 2019/20:1640 Svenskt bistånd till Palestina 

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Undertecknad ställde tidigare en skriftlig fråga (2019/20:1485 Användningen av svenska biståndsmedel till Palestina) till statsrådet Peter Eriksson om han kommer att vidta åtgärder för att stoppa utbetalningar till Palestinska myndigheten och palestinska organisationer för att förhindra att svenska skattemedel går till att finansiera terrorism, terroristlöner och antisemitism. Detta mot bakgrund av att Sverige varje år fortsätter betala ut hundratals miljoner kronor till Palestina som möjliggör att Palestinska myndigheten kan frigöra egna ekonomiska medel och fortsätta stödja terrorism, terroristlöner och antisemitism.

Statsrådet svarade:

”Den Palestinska myndigheten skapades inom ramen för Osloprocessen som ett steg i att bygga en välfungerande palestinsk stat. En förutsättning för denna process var att PLO flera år tidigare tagit avstånd från väpnad kamp och erkänt Israels rätt att existera.”

Det är riktigt att Osloprocessen fastslog att PLO skulle ta avstånd från väpnad kamp och erkänna Israels rätt att existera och därmed ta bort detta från sin nationella stadga där det i artikel 9 fastslås att ”väpnad kamp är det enda sättet att befria Palestina. Detta är den övergripande strategin, inte bara en taktisk fas…” och artikel 15 som fastslår att ”befrielsen av Palestina, från en arabisk synvinkel, är en nationell plikt som försöker avvisa den sionistiska och imperialistiska aggressionen mot det arabiska hemlandet, och syftar till att eliminera sionismen…”

Den statliga nyhetsbyrån WAFA har dock lagt ut ett flertal lagar och förordningar som säger att det finns bara en PLO-stadga och det är den från 1968, som är fokuserad på väpnad kamp. Det nämns således inget om fred med Israel, fredliga metoder att uppnå målet eller att Israels existens ens erkänns.

Även för flera av den Palestinska myndighetens och PLO:s hemsidor, t ex PLO – Refugee Affairs Department och PLO Executive Committee – The National Office for Defense of the Land and for Resistance to the Settlements, har den ursprungliga stadgan legat kvar trots överenskommelsen.

Det borde var något problematiskt då man hävdar en sak i internationella sammanhang, har förbundit sig i avtal till att radera vissa extrema inslag i sin stadga men fortsätter sedan att köra på i samma spår som tidigare. Man bryter alltså mot den process som statsrådet i sitt svar på tidigare fråga hänvisar till. Samtidigt fortsätter alltså Sverige naivt att pumpa in pengar i projekt och institutioner som möjliggör fortsatt finansiering av terrorism, terroristlöner och antisemitism.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Kommer statsrådet att vidta några åtgärder vad avser svenskt bistånd till Palestina med anledning av att Palestina inte lever upp till överenskommelsen i Osloprocessen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-svenskt-bistand-till-palestina/