Fråga till inrikesministern angående terrorklassning av AFA

Fråga 2019/20:1645 Terrorklassning av AFA

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Det vänsterextrema nätverket Antifascistisk Aktions (AFA eller Antifa) övergripande mål är att genom en revolution avskaffa den nuvarande samhällsordningen till förmån för ett statslöst och klasslöst samhälle. Nätverket bekämpar organisationer och personer som de anser är ”fascistiska”, men även myndigheter, företag och förtroendevalda politiker som de anser bidrar till att upprätthålla den nuvarande samhällsordningen. AFA:s aktioner har i många fall varit våldsamma, och organisationen har tagit på sig skulden för bland annat mordbränder, misshandel och hot mot aktörer som ses som motståndare. De anser att våld är en legitim metod att använda för att nå sina mål.

Säkerhetspolisen ser AFA som en av de ledande organisationerna inom vad de kallar den autonoma miljön, vilken utgör ett hot mot delar av det demokratiska statsskickets grundläggande funktioner. AFA har hög förmåga till ordningsstörningar och är ett allvarligt hot mot enskilda individers fri- och rättigheter.

I kölvattnet efter George Floyds död har AFA tillsammans med det rasistiska nätverket Black Lives Matter orkestrerat våldsamma demonstrationer och upplopp både i USA och på andra håll i världen (även i Sverige), där skadegörelser på affärer och byggnader varit enorma och människor misshandlats och dödats. Den amerikanske presidenten Donald Trump har meddelat på Twitter att AFA kommer att terrorstämplas efter de stora kravallerna som pågått i ett 30-tal städer i USA.

Att AFA terrorklassas innebär att federala myndigheter som FBI och ATF ges utökade möjligheter att avsätta resurser för att utreda och lagföra AFA-medlemmar.

På Wikipedia anges en del av de dåd som de tagit på sig i Sverige:

 • Under demonstrationerna under EU-toppmötet i Göteborg 2001 deltog AFA som en av organisatörerna i egenskap av att vara med i Göteborgsaktionen.
 • AFA har officiellt tagit på sig branden i Tråvads spinneri i Vara kommun, ett välkänt tillhåll för nazister, i december 2005. Händelsen betraktades som mordbrand av polisen.
 • Julen 2005 kastades målarfärg mot migrationsverket i Solna, och AFA tog på sig ansvaret för händelsen på sin hemsida.
 • AFA har tagit på sig ansvaret för den attacken på Migrationsverket i Norrköping januari 2006. Händelsen omfattar skadegörelse och hot mot enskilda handläggare.
 • Sverigedemokrater som firade nationaldagen i Rottne 2006 attackerades med ”basebollträ el liknande”, enligt polisen. AFA Jönköping tog i ett pressmeddelande på sig attacken.
 • En lokal tillhörande Kristdemokraterna i Kalmar blev nedsprejad med slagord och fick fönsterrutor sönderslagna i juni 2006. AFA Dackebygd tog på sin hemsida på sig dådet och menade att den berodde på att de ville uppmärksamma Kristdemokraternas Ungdomsförbund på KD:s ”arbetarfientliga attacker”.
 • I oktober 2006 hotade AFA att blockera det första kommunfullmäktigesammanträdet i Göteborg efter valet, eftersom Sverigedemokraterna blivit invalda.
 • I januari 2007 slogs fönsterrutorna sönder hos en Sverigedemokratisk lokalpolitiker i Kalmar. På sin hemsida tog AFA Dackebygd på sig dådet.
 • I juli 2007 attackerade och hotades en domare vid Migrationsdomstolen i Göteborg. Gärningsmännen slog in en yxa i domarens ytterdörr, sprejmålade på huset och hällde ut rödfärg. Man lade också ut domarens och flera av hans kollegors personuppgifter på internet. På sin hemsida tog AFA på sig dådet.
 • I augusti 2008 sattes i Uppsala upp affischer med namn och bild på en person som uppgavs vara nazist. Mot en ersättning om 500 kronor och ett gratis knogjärn uppmanades folk misshandla mannen. På AFA:s hemsida tag gruppen på sig ansvaret för affischerna och misshandeln lanserades som ett sätt att skapa arbetstillfällen.
 • I februari 2009 misshandlades den nationaldemokratiska politikern Vávra Suk. Dådet har av Polisen rubricerats som mordförsök. AFA tog på sin hemsida på sig ansvaret för dådet.
 • 8 mars 2009, på internationella kvinnodagen, kastade personer från AFA-Stockholm och Revolutionära Fronten färgbomber på Kristdemokraternas rikskansli i Stockholm.
 • Enligt uppgifter från Polisen tillhörde många av dem som frihetsberövades i samband med kravallerna i Rosengård 2008 AFA. Polisen grep en aktivist från AFA och omhändertog arton under den första natten som oroligheterna pågick. Enligt polisens bedömning hade kravallerna inte trappats upp på det aggressiva sätt som skedde om det inte hade varit för AFA.

Sverige har tidigare hänvisat till EU:s och FN:s terrorklassning. Det är dock uppenbart att dessa klassningar inte alltid räcker. För att upprätthålla demokratin och friheten är det viktigt att verksamheter som är våldsbejakande och paramilitära kan klassas som terrorism och därmed möta motstånd från samhället på helt andra nivåer.

Med anledning av detta vill jag fråga inrikesminister Mikael Damberg:

Avser inrikesministern att i likhet med USA terrorklassa Antifascistisk Aktion (AFA)?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-terrorklassning-av-afa/