Fråga till biståndsministern angående terrorlöner från Palestinska myndigheten

Fråga 2020/21:1959 Terrorlöner från Palestinska myndigheten

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

Palestinska terrorister och deras familjer fick förra året mer än 1,25 miljarder kronor i betalning från Palestinska myndigheten. För att försvåra insyn gick utbetalningarna via PLO, Palestinska befrielseorganisationen. Det avslöjar Palestinian Media Watch.

Det är sedan länge i omvärlden både välkänt och väldokumenterat hur Palestinska myndigheten betalar ut så kallade terroristlöner till palestinier som begått terrorhandlingar mot judar och den israeliska staten. Likaså är det lika väldokumenterat hur Palestinska myndigheten i sina officiella dokument, sin kommunikation och sina läromedel använder sig av fruktansvärda antisemitiska skrivelser och budskap.

Tidningen Bulletin skriver att ”den palestinska statsbudgeten består till 13 procent av biståndspengar (OECD 2018). Sverige tillhör de största givarna. Under 2020 uppgick det totala svenska biståndet i Palestina till 411 miljoner kronor. Det svenska biståndet går huvudsakligen genom multilaterala biståndsorgan, exempelvis via EU eller FN, och riktas till stor del till civilsamhället. En avsevärd del av det svenska biståndet går dock till Palestinska myndigheten. Till exempel går det genom EU direktstöd till Palestinska myndighetens löne- och pensionsutbetalningar. Biståndspengarna går rakt till löner och pensioner för skol- och sjukvårdspersonal. Men därmed frigörs medel för utbetalningar till terrorister.”

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

Avser statsrådet att stoppa biståndet till Palestina för att hindra att dömda terrorister avlönas genom svenska skattemedel?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-terrorloner-fran-palestinska-myndigheten/