Fråga till finansmarknadsministern angående Statens fastighetsverks uthyrningar

Fråga 2020/21:1963 Statens fastighetsverks uthyrningar

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Dagens Nyheter rapporterar om hur USA:s president Joe Bidens son, Hunter Biden, hyrt in sig i House of Sweden, som ägs av Statens fastighetsverk, i februari 2017. ”Redan någon månad efter att Hunter Biden flyttar in i House of Sweden blir det problem. Han har vid upprepade tillfällen släppt in besökare via en bakväg i strid med säkerhetsreglerna som säger att alla besökare måste passera huvudentrén och metalldetektorerna”, skriver Dagens Nyheter. En av besökarna som gått bakvägen var en strippa, med vilken Hunter Biden senare fick ett barn. Han har också släppt in en hemlös kvinna bakvägen.

Vidare ska Hunter Biden ha begärt extranycklar till byggnaden åt sin far president Joe Biden, styvmamma Jill Biden, farbror Jim Biden och ett sändebud för den korruptionsanklagade kinesiske affärsmannen Ye Jianming.

Presidentsonen hotades till sist med vräkning.

House of Sweden ska vara Sveriges fönster mot Amerika och ligger på en tomt som har ett av Washingtons absolut mest attraktiva lägen. Den angränsar mot ett parkområde och mot strandpromenaden längs med floden Potomac vid Washington Harbor. Byggnaden rymmer Sveriges ambassad i Washington DC, två våningsplan med exklusiva office suites, varav ett kontor hyser den isländska ambassaden, och ett stort event center som drivs av Statens fastighetsverk, SFV.

Att ha sådana här hyresgäster i statens fastigheter riskerar att skada Sveriges anseende.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Åsa Lindhagen:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att förbättra styrningen och kontrollen av Statens fastighetsverks uthyrningar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansmarknadsministern-angaende-statens-fastighetsverks-uthyrningar/