Fråga till biståndsministern angående UNRWAs uppvigling i de palestinska skolböckerna

Fråga 2019/20:1 UNRWAs uppvigling i de palestinska skolböckerna

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

I ett skriftligt svar till riksdagen på en fråga från riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) om Sveriges bistånd till Unrwa, FN:s särskilda organisation för palestinska flyktingar, skriver biståndsministern den 28 augusti:

”Påståenden om att UNRWA skulle legitimera antisemitism eller terrorism har gång på gång visats vara felaktiga.”

Men enligt uppgifter från Svenska generalkonsulatet i Jerusalem så ska Unrwa själv ha gjort en undersökning av de skolböcker som används i Unrwas skolor. I undersökningen visade det sig att hela 3 procent av 2 301 undersökta sidor inte var i linje med FN:s värdegrund. Det motsvarar 69 sidor som alltså avviker från FN:s värdegrund.

Unrwa har efter att detta blivit känt tagit fram ett alternativt undervisningsmaterial som var tänkt att ersätta eller komplettera det innehåll som inte är i linje med Unrwas värdegrund.

Men enligt rapporten US Government Accountability Office Report on UNRWA Textbooks som tidigare hemligstämplats av amerikanska myndigheter men som nu går att ladda ned från FN:s hemsida vägrade Unrwas lärare att lära sig det kompletterande materialet, och materialet användes således aldrig i undervisningen.

I Unrwas skolor i Gaza och i de palestinska områdena i Judéen och Samarien (ofta refererade till som Västbanken) lär sig Unrwas över 325 000 elever från palestinska myndighetens skolböcker.

Här följer några exempel på vad eleverna lär sig i dessa:

Sjung och memorera: De Generösas Land

Jag lovar att jag ska offra mitt blod för att vattna de generösas land. Och ska avlägsna inkräktaren från mitt land. Och ska utrota återstoderna av utlänningarna/främlingarna.

(sidan 64, Vårt vackra språk, årskurs 3, volym 2, 2018)

Översättning från arabiska till svenska:

Versen betonar att den Heliga Profeten måste hålla sig till Allsmäktige Allahs regel och inte följa grillerna hos de judar som vädjade till honom att döma bland dem. [Profeten] borde vara medveten om deras lögner och bedrägerier.

(sidan 21, Islamisk utbildning, årskurs 12, 2019)

Självmordsbomberskan och Fatahterroristen Dalal al-Mughrabis kidnappning och mord på barn i ett terrordåd 1978 beskrivs så här för femteklassarna i Unrwas skolor i palestinska områden:

Efter två decennier besvarade hon det inre kallet från sin vädjande nation.

Efter att de hade orsakat ockupationen ett stort antal sårade och dödsfall, så förde Dalal tillbaka Deir Yassin en del av dess rätt och vattnade Palestinas land med sitt färska blod som resulterade i en blomstrande revolutionär historia som inte kommer att hålla sig tillbaka.

(sidan 52–53, Arabiska språket, årskurs 5, volym 2, 2018)

Och här är ytterligare exempel översatta från palestinska myndighetens lärarmanualer:

Israels barns korruption på jorden var och kommer att vara orsaken till deras förstörelse.

(sidan 148, Arabiska språket 1, årskurs 11, 2018)

Låt ungdomarna vattna hemlandets jord med sitt rena blod.

(sidan 148, Arabiska språket, årskurs 8, 2018)

[Eleven] bör finna för sig själv fri tid för att reflektera över farorna med judarnas giriga ambitioner gällande Palestina.

(sidorna 30, 59, Arabiska språket , årskurs 9, 2018)

Sverige är storfinansiär av Unrwa. Enligt FN lovade Sverige år 2018 250 miljoner US-dollar till Unrwa. Sverige har därmed ett stort ansvar för vad som sker i Unrwas skolor. Sveriges regering har också ett ansvar att se till att skattebetalarnas pengar hanteras korrekt och på ett sätt så att inte dessa kommer till användning i en verksamhet vars undervisning legitimerar uppvigling, våld och antisemitism.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vad menar statsrådet med att påståenden om att Unrwa skulle legitimera antisemitism eller terrorism har gång på gång visats vara felaktiga, och ser inte statsrådet uppviglingen till terror, normaliseringen av våld och judehat i de palestinska skolböckerna som används i Unrwas skolor?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bistandsministern-angaende-unrwas-uppvigling-i-de-palestinska-skolbockerna/