Fråga till bostadsministern angående stopp för vindkraftsbygge

Fråga 2020/21:3519 Stopp för vindkraftsbygge

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Märta Stenevi (MP)

I Dagens industri uttalar sig statsrådet Märta Stenevi om att ”vi har en byggtradition i Sverige som är väldigt cementberoende” och att ”syftet är att komma till en punkt där man prioriterar de byggmaterial som har lägst avtryck, man kan till exempel börja bygga med trästommar. Det handlar om att man hittar innovationer inom andra byggmaterial som får ned utsläppen”.

Hon säger också att ”klarar inte branschen att ställa om snabbt, måste vi gå fram med tvingande lagstiftning, men min uppfattning är att branschen verkligen vill fram snabbt”.

Statsrådet utesluter inte att cement också ska fasas ut.

Samtidigt är hennes eget parti, Miljöpartiet, starka förespråkare av att sätta upp vindkraftverk runt om i landet.

Betong och stål är två av de råvaror som används mest när man bygger vindkraftverk. Högre vindkraftverk kräver starkare fundament. Ett vanligt gravitationsfundament innehåller till exempel upp till 500 kubikmeter betong och 36 ton armering. Betong tillverkas av berg, grus och cement där huvudråvaran är kalksten.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Märta Stenevi:

Avser statsrådet, med anledning av sina uttalanden, att som statsråd inom regeringen verka för att ansvarigt statsråd tar initiativ till att stoppa uppförandet av vindkraftverk med tvingande lagstiftning om inte branschen ställer om snabbt nog och börjar bygga fundamenten till vindkraftverken med trästommar?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-bostadsministern-angaende-stopp-for-vindkraftsbygge/