Evakueringen av afghaner till Sverige utgör en säkerhetsrisk

DEBATT På Kabuls internationella flygplats har nyligen en omfattande evakuering genomförts, vilken som organiserats av de stater som varit engagerade i Afghanistan.

Sveriges roll i evakueringen har varit motsägelsefull, och beslut av regeringen har tagits mycket sent då den första tiden präglades av en stark ovilja från regeringens sida att ta ansvar för de afghaner som arbetat för Sverige.

Afghanerna i fråga består dels av personer som arbetat för svenska ambassaden och dels den grupp som arbetat för Försvarsmakten i Afghanistan. Justitieminister Morgan Johansson hävdade till och med att gruppen afghaner som arbetat för Sverige kunde bestå av uppemot 10 000 personer. Regeringen menade också att det inte var möjligt att agera eftersom det kunde stå i strid med grundlagen.

Sedan när väl talibanerna stod i Afghanistans huvudstad Kabul så svängde regeringen 180 grader och påbörjade en evakuering av afghaner som på olika sätt har anknytning till Sverige. Gruppen som evakueras verkar också ha utökats och även bestå av personer i Afghanistan som skrivit upp sig på den så kallade ”svensklistan” hos ambassaden i Kabul.

Två av Försvarsmaktens största transportflygplan har tagits i anspråk för evakueringen och väl över 200 personer har hittills evakuerats. Tanken att dessa, och kanske många fler, ska komma till Sverige den närmsta tiden gör att det finns anledning att fundera över om beslutet att släppa in hundratals personer till Sverige från Afghanistan improviserats på samma sätt som evakueringen gjorts.

Är så fallet finns det stora risker med vilka som får komma till Sverige. I dagsläget finns även uppgifter om att terrororganisationen Islamiska staten finns i området, vilket blev tydligt efter de nyliga bombattackerna mot Kabuls flygplats.

Det är av yttersta vikt att Sverige har en mycket noga kontroll av vilka från Afghanistan som kommer hit. Samtliga måste underställas en noggrann personkontroll innan de få tillträde till svensk mark. Allra helst bör denna kontroll genomföras så tidigt som möjligt.

Att evakuera hundratals personer brådstörtat till Sverige är en stor risk och det behöver dels klargöras tydligt vilka som är berättigade till att bli evakuerade och dels hur dessa personer granskas innan de släpps in i det svenska samhället. Risken är annars stor att vi får hit både brottslingar och terrorister.

Frankrike har redan råkat ut för fem misstänkta talibaner som funnits bland de evakuerade och sedan tidigare har en tolk till brittiska armén våldtagit en 14-åring. Något liknande får inte tillåtas ske i Sverige, och det är vår skyldighet att göra vårt yttersta för att förhindra att svenskar riskerar att utsättas för övergrepp av de afghaner som kommer hit.

Vi menar därför och vill uppmana regeringen att tydligt redovisa dels vilka som har rätt att kräva att Sverige bistår med evakuering, samt redovisa hur dessa personer kommer att granskas så att vi inte riskerar att få hit brottslingar och terrorister. Denna fråga är minst lika angelägen som evakueringen i sig.

BJÖRN SÖDER (SD)
Ledamot i Utrikesutskottet

MARKUS WIECHEL (SD)
Ledamot i Utrikesutskottet

MATS NORDBERG (SD)
Ledamot i Utrikesutskottet

SARA GILLE (SD)
Suppleant i Utrikesutskottet

(Artikeln är publicerad på Nyheter Idag den 30 augusti 2021)

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/evakueringen-av-afghaner-till-sverige-utgor-en-sakerhetsrisk/