Fråga till demokratiministern angående skyddande av yttrandefriheten på internet

Fråga 2020/21:1148 Skyddande av yttrandefriheten på internet

av Björn Söder (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

Den brittiska regeringen håller på att ta fram en ny lag som ska säkerställa att internetjättar, som driver sociala medier, är opartiska och inte godtyckligt censurerar användares kommentarer som betecknas som ”kontroversiella”. Företag som inte följer lagen kommer att dömas till böter i miljonklassen alternativt blockeras från att verka i landet.

Enligt källor är den brittiska regeringen bekymrad över att internetjättarna tar bort legitimt material med hänvisning till att det är kontroversiellt snarare än att det är olagligt eller felaktigt.

I Polen är liknande lag på väg för att skydda yttrandefriheten på nätet. På en pressträff i förra veckan presenterade justitieminister Zbigniew Ziobro den polska regeringens åtgärdspaket. Detta innefattar bland annat en särskild domstol dit censurärenden kan anmälas.

I Sverige har både riksdagsledamöter och Europaparlamentariker fått sina inlägg godtyckligt censurerade på Facebook utan att inläggen strider mot svensk lag. Nyligen censurerade Youtube en populär webb-tv-kanal genom att radera samtliga inslag trots att de inte strider mot svensk lag.

Internetjättarnas godtyckliga inskränkningar i yttrandefriheten är starkt oroväckande och riskerar att urholka den svenska yttrandefriheten som är en av grundlagarna i vårt land.

Av denna anledning vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

Avser ministern att vidta några åtgärder, likt Storbritannien och Polen, för att skydda yttrandefriheten på internet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-demokratiministern-angaende-skyddande-av-yttrandefriheten-pa-internet/