Fråga till inrikesministern angående polisens utredning av bostadsinbrott

Fråga 2020/21:1147 Polisens utredning av bostadsinbrott

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Boende i ett flerfamiljshus i Västra Götaland utsattes för hela sju inbrott i sina källarförråd. När polisen fick larmet svarade myndigheten att man inte kommer att skicka någon patrull till platsen eftersom det är beordrat från ”högre makter” att inte åka på dessa ärenden.

En av de boende i området vittnar om hur hon kontaktade polisen men blev informerad av Polismyndigheten över telefon om att de är beordrade att inte åka ut på inbrottsärenden. Vidare berättar kvinnan om hur hon kände sig dumförklarad av personen hon talade med hos polisen.

På juldagen skrev kvinnan ett inlägg i en lokal Facebookgrupp för Tibro där hon frågade sig ”vad lever vi i för värld? Här får man härja hur som helst utan att något händer”.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att utreda om det finns direktiv hos Polismyndigheten att inte åka ut på inbrottsärenden, och vilka åtgärder tänker statsrådet i övrigt vidta för att säkerställa att alla brott utreds?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-polisens-utredning-av-bostadsinbrott/