Fråga till digitaliseringsministern angående vaccinpass

Fråga 2020/21:2872 Vaccinpass

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

I februari fick Myndigheten för digital utveckling, Digg, i uppdrag att ta fram den tekniska infrastrukturen för vaccinationsbevis till den 1 juni. Men nu rapporterar flera medier om att nya bestämmelser om vad bevisen ska innehålla försvårar arbetet.

Eftersom regeringen har beslutat att ”passet” inte bara ska innehålla information om huruvida en person är vaccinerad eller inte, utan även ska kunna visa om personen har fått ett negativt testsvar eller redan har haft covid-19, har man stött på patrull. I Sverige har man nämligen inte något register över vilka som har testat sig mot covid-19 eller som har haft sjukdomen.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att de digitala ”vaccinpassen” ska bli klara till utsatt datum?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-digitaliseringsministern-angaende-vaccinpass/