Fråga till energi- och näringsministern angående engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning

Fråga 2023/24:235 Engagerande av svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning

av Björn Söder (SD)

till Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Kostnaderna för Rysslands krig i Ukraina är och har varit enorma för Moldavien med direkta säkerhetshot, instabilitet och brist på energiförsörjning, kolossala energiprishöjningar och massiv inflation. Moldavien har också tagit ett stort ansvar för ukrainska flyktingar.

Med anledning av Moldaviens ekonomiska situation och tillgängliga resurser har myndigheterna haft svårt att hantera bördan. Det beror mycket på den energikris som blivit följden av kriget.

Internationella givarkonferenser för Moldavien har hållits, och Sverige har kraftigt ökat sitt stöd till Moldavien, bland annat till en energifond för utsatta hushåll.

Moldavien anstränger sig nu för att ställa om sin energisektor och vill använda pengar från givare till energifonden för att göra sig oberoende av andra särskilda stater. Här torde finnas goda möjligheter för svenska energiföretag, såväl statliga som privata, att engagera sig i Moldaviens omställning.

Av denna anledning vill jag fråga energi- och näringsminister Ebba Busch:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att engagera svenska energiföretag i Moldaviens energiomställning?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energi-och-naringsministern-angaende-engagerande-av-svenska-energiforetag-i-moldaviens-energiomstallning/