Fråga till minister för civilt försvar angående prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret

Fråga 2023/24:240 Prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har nyligen publicerat en rapport om prioriterade åtgärder för att stärka det civila försvaret.

Civilförsvaret avvecklades under 2000-talet efter en rad ödesdigra beslut av tidigare regeringspartier. Vi kan konstatera att notan för den tidigare förda försvarspolitiken kommer att bli mycket kostsam på grund av Socialdemokraterna och tidigare regeringspartier. Vi kan också konstatera att återuppbyggnaden av totalförsvaret, som påbörjades 2014, har gått långsamt och inte befinner sig där den borde vara. Det pågår visserligen ett febrilt arbete och mycket sker, men det måste till mer finansiella medel.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

Vilken av de tre ekonomiska prioriteringsnivåerna som beskrivs i rapporten anser statsrådet vara viktigast, och vilka initiativ har statsrådet för avsikt att ta utifrån detta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-prioriterade-atgarder-for-att-starka-det-civila-forsvaret/