Fråga till energiministern angående etablering av små modulära kärnkraftverk

Fråga 2021/22:1788 Etablering av små modulära kärnkraftverk

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

För att möta den ökade elförbrukningen i Sverige har Vattenfall meddelat att man vill bygga två små modulära kärnreaktorer, så kallade SMR, vid Ringhals. Företaget har därför inlett en förstudie om förutsättningarna.

Vattenfall tror att om förstudien, som beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/24, kommer fram till att det skulle vara lönsamt och alla övriga förutsättningar för ett framtida investeringsbeslut skulle bli uppfyllda kan man ha en första SMR-reaktor i drift i början av 2030-talet.

Men det behövs i sådana fall lagändring.

Statsrådet Khashayar Farmanbar har i SVT uttalat att det är bra att alla möjligheter undersöks, även SMR.

Jag vill fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

Kommer statsrådet att ta initiativ till lagändring för att snabba på processerna kring att etablera nya små kärnreaktorer, SMR, i landet och möjliggöra nyetablering av kärnkraft i Sverige?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-energiministern-angaende-etablering-av-sma-modulara-karnkraftverk/