Fråga till utrikesministern angående rysk Raoul Wallenberg-sekretess som upphör

Fråga 2021/22:1783 Rysk Raoul Wallenberg-sekretess som upphör

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I en tidigare ställd fråga (2020/21:2567), bland annat om utrikesministern är beredd att ta ytterligare initiativ till att klarlägga omständigheterna i Raoul Wallenberg-fallet, svarade ministern att man ”kommer att fortsätta att stötta Raoul Wallenbergs familj i deras ansträngningar att tillsammans med forskare förmå ansvariga ryska myndigheter att ge tillgång till ytterligare dokument som skulle kunna bidra till ökad kunskap om vad som hände Wallenberg”.

I juli och augusti i år löper de 75 år långa sekretessbestämmelserna för nyckelregister i Ryssland ut när det gäller Raoul Wallenberg. De saknade dokumenten kan ge viktiga insikter om hur och när den sovjetiske ledaren Josef Stalin avgjorde Wallenbergs öde, skriver Raoul Wallenberg-forskarna Susanne Berger och Vadim Birstein i Jerusalem Post i förra veckan.

Forskarna menar att det ska bli intressant att se om de ryska myndigheterna äntligen släpper de relevanta dokumenten eller om de kommer att förlänga sekretessperioden, som de gjort med andra för Kreml känsliga arkiv.

Nyckeldokumenten, vars 75 åriga sekretess nu går ut, kan ge ytterligare detaljer och eventuellt lösa mysteriet med Wallenbergs försvinnande.

Med anledning av hur relationerna med Ryssland ser ut vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder, såsom att kontakta sin ryske motsvarighet, med ambitionen att nyckelregistren nu verkligen offentliggörs i fallet Raoul Wallenberg, eller vilka andra åtgärder avser ministern att vidta för att bringa klarhet i fallet?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-rysk-raoul-wallenberg-sekretess-som-upphor/