Fråga till finansministern angående hundbrist vid Tullverket

Fråga 2020/21:2984 Hundbrist vid Tullverket

av Björn Söder (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

På grund av en ökad efterfrågan på sällskapsdjur larmar nu Tullverket om att man fått svårt att fylla sin årliga kvot på tio stycken nya sökhundar. I dag har Tullverket ett femtiotal sökhundar varav ungefär hälften finns i Skåne vid Sveriges gränser mot Europa, vilka också utgör de stora portarna till Sverige för knark och vapen. Smugglingen sker via postflödet, lastbilar och resenärer.

Jörgen Thynell, nationell hundsamordnare och tullinspektör vid Tullverket, beskriver sökhundarna som ett oerhört viktigt hjälpmedel för myndigheten, och de används i nästan alla områden man söker på. De hittar också väldigt mycket, ibland på ställen där man inte förväntat sig något, och innebär en stor tidsbesparing.

Varje år går mellan fem och tio sökhundar i pension och således behövs ungefär lika många nya. Vanligtvis brukar man inte ha några problem med att hitta nya hundar, men i år saknas tre stycken inför hösten. Orsaken är den stora efterfrågan på hundar bland privatpersoner under pandemin men även i andra länder varifrån Tullverket tidigare har köpt.

Kan man inte fylla kvoten kan det få konsekvenser för myndighetens arbete vid gränserna.

Av denna anledning vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder för att lösa situationen så att kontrollen vid gränserna kan upprätthållas?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-finansministern-angaende-hundbrist-vid-tullverket/