Fråga till försvarsministern angående de svenska insatserna i Mali

Fråga 2020/21:3123 De svenska insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

I en skriftlig fråga (2020/21: 2981) till försvarsministern undrade jag vilka konsekvenser den senaste militärkuppen i Mali får för de svenska militära insatserna inom Minusma och Takuba.

I sitt svar skriver försvarsministern att ”i grunden har inte skälen till Sveriges breda engagemang i Mali ändrats och det är viktigt att fortsatt stödja det maliska folkets rättmätiga strävan efter säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling” och att ”Regeringskansliet följer noga den mycket oroande utvecklingen i Mali med den ytterligare militärkupp som genomförts”.

Takubainsatsen leds av Frankrike, och Frankrikes president Emmanuel Macron varnade i slutet av maj för att Frankrike skulle dra tillbaka sina trupper från Mali om politisk instabilitet leder till större islamistisk radikalisering.

Macron berättade för Le Journal du dimanche att han meddelar regionala ledare att Frankrike inte kommer att stödja länder som inte har någon demokratisk legitimitet eller övergång, och att Frankrike inte har för avsikt att ha trupper i Afrika för alltid.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Hur påverkas de svenska militära insatserna av Frankrikes presidents uttalanden, och har Sverige med hänsyn till den franske presidentens uttalanden påbörjat planering för avveckling av de militära insatserna i Mali?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-insatserna-i-mali/