Fråga till försvarsministern angående de svenska militära insatserna i Mali

Fråga 2021/22:77 De svenska militära insatserna i Mali

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

I en fråga (2021/22:23) till försvarsministern undrade jag om hur regeringen kommer att hantera de svenska militära insatserna i Mali om uppgifterna stämmer att Malis regering kommer att anlita legosoldater från den ryska Wagnergruppen.

Bakgrunden till frågan var att franska källor hävdar att Malis regering är på väg mot att teckna ett avtal med det ökända ryska privata säkerhetsföretaget Wagner Group.

I sitt svar skriver försvarsministern att ”uppgifterna om att Malis ledning överväger samarbete med den så kallade Wagnergruppen är mycket oroande och tas på stort allvar. Om den maliska regeringen skulle göra verklighet av dessa planer skulle det få konsekvenser. Regeringen följer aktivt upp frågan och vi har nära kontakt med våra partners, bland annat i Bamako och i EU-kretsen, där vi understryker vår uppfattning om det negativa i ett eventuellt avtal mellan Malis ledning och den så kallade Wagnergruppen.”

Att svensk trupp skulle stå sida vid sida med Wagnergruppen anser jag vara uteslutet, och därför vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka är konsekvenserna som ministern i sitt svar talar om, och kommer den svenska insatsen omgående att avslutas om Malis regering tecknar avtal med Wagnergruppen?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-de-svenska-militara-insatserna-i-mali/