Fråga till justitie- och migrationsministern angående spridning av radikal islamism i moskéer

Fråga 2021/22:78 Spridning av radikal islamism i moskéer

av Björn Söder (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Frankrikes inrikesminister Gérald Darmanin har meddelat att man nu stänger sex moskéer i landet och att verksamheten i två organisationer kommer att stoppas. Detta efter misstanke om att radikal islamistisk propaganda produceras där.

”Under det kommande året kommer ytterligare tio föreningar att bli föremål för ett upplösningsförfarande, fyra av dem nästa månad”, sa han vidare.

Darmanin säger också att han har uppmanat departementen att vägra uppehållstillstånd till imamer som skickats av ett främmande land.

I Sverige finns det flertal exempel på både imamer och moskéer som sprider radikal islamistisk och även antisemitisk propaganda.

Av denna anledning vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

Vilka åtgärder vidtar ministern för att förhindra att radikal islamism och antisemitism sprids i moskéer, och är ministern beredd att följa Frankrikes exempel med att stänga ned moskéer och vägra uppehållstillstånd till imamer som skickats av ett främmande land, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-justitie-och-migrationsministern-angaende-spridning-av-radikal-islamism-i-moskeer/