Fråga till försvarsministern angående Försvarsmaktens kris

Fråga 2021/22:1831 Försvarsmaktens kris

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Inom Försvarsmakten råder det personalkris. Samtidigt som det råder stor brist på officerare hotar hälften av stridspiloterna med att säga upp sig eller ta tjänstledigt under hösten på grund av försämrade arbetsvillkor och pensionsavtal.

Flygvapenchefen Carl-Johan Edström har beskrivit situationen som ”en kris”, och samtidigt som han hävdar att samtalen mellan Försvarsmakten, Officersförbundet och Försvarspiloternas intresseorganisation (FPI) lett till vissa framsteg tillbakavisas detta av Officersförbundet, som är av en annan uppfattning.

Den rådande situationen rimmar givetvis illa med ambitionerna om upprustning av svensk försvarsförmåga.

Försvarsministern säger till Aftonbladet att han hoppas att situationen ska vara löst inom kort och att det ”är en allvarlig situation som vi tar mycket seriöst på”.

Men att i en allvarlig säkerhetssituation, som Sverige befinner sig i, hoppas på det bästa och att allt löser sig är kanske inte den bästa strategin, utan man borde vidta olika åtgärder ifall att. Särskilt när försvarsministern hävdar att man tar ”mycket seriöst” på situationen.

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Om situationen inte löses inom kort, vilket ministern hoppas på, vilka politiska åtgärder har då ministern förberett och vilka åtgärder avser han då att vidta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-forsvarsmaktens-kris/