Fråga till försvarsministern angående hans uttalande om finansieringen av utbyggnaden av försvaret

Fråga 2021/22:1831 Försvarsministerns uttalande om finansieringen av utbyggnaden av försvaret

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen. Trots detta öppnar försvarsministern upp för att införa särskilda skatter för att finansiera återuppbyggnaden av försvaret – ett försvar som Socialdemokraterna i högsta grad själva är skyldiga till att ha slaktat.

Försvarsministern säger att han är öppen för att beskatta de mest välbeställda i samhället mer för att finansiera utbyggnaden av försvaret, en så kallad beredskapsskatt.

Försvarsministern menar att det inte är klart hur en sådan skatt skulle kunna utformas, men framhåller samtidigt att det är ”många, många miljarder”” som ska in för att bygga ut försvarsförmågan under dessa oroliga tider.

”De som har de mest välbeställda förhållandena ska vara med och bidra. Det är en fråga om rättvisa”, säger försvarsministern.

Det ter sig väldigt märkligt att regeringen – trots ett av världens högsta skattetryck – inte kan finansiera eller prioritera försvarsuppbyggnaden utan att lägga ytterligare skattebördor på folket.

Av denna anledning vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Vilka är de ”mest välbeställda” som ministern nu pekar ut att åläggas ytterligare skattebördor?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-hans-uttalande-om-finansieringen-av-utbyggnaden-av-forsvaret/