Fråga till försvarsministern angående positiv särbehandling

Fråga 2023/24:1006 Positiv särbehandling

av Björn Söder (SD)

till Försvarsminister Pål Jonson (M)

Sedan 2014 genomförs varje år en process med en chefsurvalsgrupp, CUG, för befordran och tillsättning till nivå OF 5 (överste och kommendör) och CF 5 i Försvarsmakten.

Syftet är att ha en pool av lämpliga individer som med kort varsel kan befordras. Arbetet leds av chefsförsörjningssektionen, som rekryterar högre chefer ur den så kallade chefsurvalsgruppen, CUG. Kraven för att bli antagen till CUG är tuffa, och av det sjuttiotal som söker dit varje år väljs tre av fyra bort.

I alla steg i uttagningsprocessen till CUG ska positiv särbehandling tillämpas. Det innebär att om en man och kvinna bedöms lika lämpliga ska kvinnan väljas. Chefer har ett särskilt ansvar för att arbeta för Försvarsmaktens jämställdhetsmål i processen med chefsförsörjningen.

Samtidigt statuerar 4 § i lagen om offentlig anställning att vid anställning skall avseende fästas bara vid sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet.

Jag vill med anledning av detta ställa följande fråga till försvarsminister Pål Jonsson:

Anser ministern att kravet om positiv särbehandling gällande chefsurvalsgruppen, CUG, stämmer överens med lagens krav om att endast förtjänst och skicklighet ska beaktas, och avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av detta?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-positiv-sarbehandling/