Fråga till kulturministern angående politisk aktivism på statens museer

Fråga 2023/24:973 Politisk aktivism på statens museer

av Björn Söder (SD)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

I museilagens sjätte paragraf står det att utställningar och annan publik verksamhet vid ett museum ska vara kunskapsbaserad och präglas av allsidighet och öppenhet.

Medelhavsmuseet är ett av fyra museer som ingår i Statens museer för världskultur, de så kallade Världskulturmuseerna.

I dagarna öppnade Medelhavsmuseet utställningen Nakba – Palestinska berättelser från 1948. I bara presentationen gör man klart vad det handlar om: Israels grundande 1948 presenteras som en katastrof där araber fördrevs.

När staten Israel bildades år 1948 drevs 750 000 palestinier på flykt. Ytterligare 130 000 flydde till andra platser inom den nya statens gränser. Palestinierna kallar fördrivningen al-Nakba, Katastrofen, skriver man i presentationen av utställningen.

Arabernas beskrivning av Israels grundande benämns alltså som katastrofen, al-nakba. Narrativet försvårar givetvis en fredlig lösning av Mellanösternkonflikten eftersom en sådan syn implicit inte accepterar grundandet av staten Israel.

Medelhavsmuseet väljer nu att, mitt under brinnande krig efter terrorattackerna från Hamas, vidareförmedla detta narrativ. Detta förbättras inte heller av att utställningens samordnare och chef för innehåll och lärande på Världskulturmuseerna ska ha skrivit på ett upprop av Artists for Palestine och donerat pengar till Palestinagrupperna.

Att ett statligt museum ägnar sig åt ensidig politisk aktivism torde bryta mot museilagens sjätte paragraf, som statuerar att verksamhet vid ett museum ska präglas av allsidighet.

Av denna anledning vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:

Avser ministern att vidta några åtgärder, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-kulturministern-angaende-politisk-aktivism-pa-statens-museer/