Fråga till försvarsministern angående undanhållande av information om amerikanskt spionage mot svenska politiker

Fråga 2020/21:3057 Undanhållande av information om amerikanskt spionage mot svenska politiker

av Björn Söder (SD)

till försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Trots att den danska försvarsministern Trine Bramsen (S) redan förra sommaren hade information om att amerikanska NSA spionerat på svenska politiker informerades aldrig den svenska regeringen om detta. Det avslöjar SVT.

SVT skriver följande: ”I augusti förra året hamnade en omfattande hemlig rapport på danska socialdemokratiska försvarsministern Trine Bramsens bord. Rapporten beskriver hur danska och svenska försvarskoncerner avlyssnats av amerikanska underrättelsetjänsten NSA från Danmark.

Men det framgår också att NSA även spionerat på svenska politiker. Något SVT i samarbete med Danmarks Radio och flera andra redaktioner kan avslöja i dag. Rapporten har det hemliga kodnamnet ’Dunhammer’.

Efter avslöjandet valde försvarsminister Peter Hultqvist (S) att inte offentligt kritisera det dansk-amerikanska spionaget. Han tog kort efter kontakt med sin danska kollega och ställde frågor om övervakningen. Under det samtalet berättade aldrig Trine Bramsen för Hultqvist att USA med dansk hjälp även spionerat på svenska politiker.”

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av uppgifterna om att hans danska kollega ska ha undanhållit honom information om spionage mot svenska politiker, och i så fall, vilka?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-forsvarsministern-angaende-undanhallande-av-information-om-amerikanskt-spionage-mot-svenska-politiker/