Fråga till infrastrukturministern angående ändring i körkortslagen för att möjliggöra snabbare utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten

Fråga 2023/24:374 Ändring i körkortslagen

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Andreas Carlson (KD)

I körkortslagen (1998:488) 4 kap. 6 § står att uppsikt under övningskörning inom Försvarsmakten får utövas endast av den som ”under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren har haft sådan behörighet”. Detta innebär att man inom Försvarsmakten inte kan utbilda nya fordonsförare om man inte själv haft C-körkort i tre år.

I tider där vi har stor instruktörsbrist samtidigt som försvaret nu genomgår en ordentlig upprustning förvärrar detta möjligheterna till att utbilda nya fordonsförare.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Andreas Carlson:

Avser statsrådet att ta initiativ till att ändra i körkortslagen för att möjliggöra snabbare utbildning av fordonsförare inom Försvarsmakten, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-infrastrukturministern-angaende-andring-i-korkortslagen-for-att-mojliggora-snabbare-utbildning-av-fordonsforare-inom-forsvarsmakten/