Fråga till minister för civilt försvar angående utveckling av alarm-app

Fråga 2023/24:373 Utveckling av alarm-app

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Den första måndagen i månaden i mars, juni, september och december testas varningssystemet Hesa Fredrik med det officiella namnet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.

I måndags förra veckan hördes inte Hesa Fredrik på flera håll i Stockholm. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har bekräftat att larmet i vissa områden uteblev, och felet undersöks nu av MSB och Storstockholms brandförsvar.

Fler personer har också, enligt tidningen Corren, meddelat att Hesa Fredrik inte heller fungerade i Linköping och Norrköping.

Att VMA fungerar kan vara direkt avgörande för att människor ska överleva en olycka eller ett anfall. I dessa oroliga tider vi nu lever i är det extra viktigt.

I Ukraina har man tagit fram framgångsrika appar – Air Alarm Ukraine och Air Alert! – som varnar för luftanfall och hjälper människor att hitta närmaste skyddsrum. Sverige borde ta fram en liknande app som kan marknadsföras så att folket laddar ned den och installerar den på sina mobiltelefoner för att få alarm när någonting händer. Det skulle till en liten kostnad vara ett utmärkt komplement till Hesa Fredrik.

Av denna anledning vill jag fråga statsrådet Carl-Oskar Bohlin:

Kan statsrådet tänka sig att ta initiativ till att en alarm-app utvecklas?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-minister-for-civilt-forsvar-angaende-utveckling-av-alarm-app/