Fråga till inrikesministern angående förbud mot Muslimska brödraskapet

Fråga 2020/21:3353 Förbud mot Muslimska brödraskapet

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Österrike fattade för några dagar sedan beslut om att förbjuda Muslimska brödraskapet. Landet blir därmed det första i Europa som bannlyser den terrorkopplade internationella islamistiska och antisemitiska organisationen, rapporterar Samnytt.

Samnytt skriver vidare:

”Muslimska brödraskapet, som bildades i Egypten 1928 och under andra världskriget samarbetade med de tyska nazisterna, har som mål att införa ett globalt kalifatliknande styre grundat på Koranen, sharia och Haditherna. I den världen finns ingen plats för judar eller Israel. I Europa är man främst representerade via bulvaner, i Sverige ofta skattefinansierade föreningar och studieförbund.

Medan flera länder i omvärlden förbjudit och terrorstämplat organisationen, har den kunnat verka tämligen ostört i Europa. Österrike är ett av de länder som upplevt stora problem med radikal islam och terrorism som kan härledas till Muslimska brödraskapets närvaro. MB har infiltrerat det österrikiska samhället genom att starta och ta över företag och beskrivs idag kontrollera ett industriellt imperium i landet.

Men genom den nya antiterrorlagstiftning som för några dagar sedan klubbats av det österrikiska parlamentet förklaras Muslimska brödraskapet olagligt. Beslutet har föregåtts av omfattande underrättelseverksamhet, Operation Luxor, där man kartlagt organisationen i landet och dess nyckelpersoner.

På listan finns ett sjuttiotal terrormisstänkta personer och ett sextiotal organisationer, företag, moskéer med mera. De utpekade personerna har i de flesta fall arresterats, många av dem under razzior som genomfördes i november förra året efter en uppmärksammad dödlig terrorattack i huvudstaden Wien som Samnytt tidigare rapporterat om.

Muslimska brödraskapet blir nu en av de organisationer som svartlistas i landet som kopplade till ’religiös brottslighet’. Samröre med organisationen och spridning av dess propaganda blir straffbart.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

Avser statsrådet att ta initiativ till att Sverige agerar på samma sätt som Österrike och förbjuder islamistiska Muslimska brödraskapet, och om inte, varför?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-forbud-mot-muslimska-brodraskapet/