Fråga till socialministern angående behandlingen av våra äldre

Fråga 2020/21:3352 Behandlingen av våra äldre

av Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

Samnytt rapporterar att anställda vid ett äldreboende i Partille lämnade en vårdtagare hängande i en sele inför ett toalettbesök eftersom personalens arbetsskift var över. Vårdtagaren tvingades i stället uträtta sina behov över en papperskorg. För att händelsen inte ska upprepas har kommunen undersökt personalens värdegrund.

Det var i samband med att personalen skulle hjälpa åldringen från sängen till badrummet som en av de anställda meddelade att arbetsskiftet var över och därför lämnade boendet. Vårdtagaren fick sitta kvar i en sele i lyftanordningen och uträtta sina behov över en papperskorg.

Händelsen är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo). Kommunen meddelar att de har vidtagit åtgärder i form av att kontrollera personalens kunskap kring lyft och rutiner men även värdegrundsarbete.

Även om äldreomsorgen ligger inom kommunens kompetens är detta tyvärr inte ett enskilt exempel på hur äldre blivit behandlade i Sverige på senare tid.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

Avser ministern att vidta några särskilda åtgärder med anledning av hur våra äldre behandlas inom äldreomsorgen i Sverige i dag?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-socialministern-angaende-behandlingen-av-vara-aldre/