Fråga till inrikesministern angående kriminellas övertagande av företag

Fråga 2020/21:48 Kriminellas övertagande av företag

av Björn Söder (SD)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

Under covid-19-krisen har kriminella lurat desperata företagare och tagit över deras verksamheter. Framför allt har krisande restauranger drabbats. Restaurangerna har köpts upp av kriminella aktörer med löften om att mot låg avgift avveckla dem. Men i stället för att avvecklas blir verksamheten kvar och används för kreditbedrägerier och penningtvätt.

Anders Björkenheim, säkerhets- och bedrägeriexpert, efterlyser att man rättar till de brister i regelverket som i dag ger ekobrottslingarna stort spelrum att lura företagare. Han nämner att sedan revisorskravet försvann 2010 har det blivit enklare att manipulera siffror och förfalska årsredovisningarna och att det på grund av det svenska rättsväsendets senfärdighet ger ekobrottslingarna möjlighet att sätta bedrägerierna i system och lura ett bolag efter ett annat.

För att komma till rätta med problemet handlar det enligt Anders Björkenheim ytterst om politikernas vilja att ta itu med bedrägerierna.

Ekobrottsmyndigheten sorterar under Justitiedepartementet, och därför vill jag ställa en fråga till statsrådet Mikael Damberg:

Tänker statsrådet vidta några politiska åtgärder för att komma till rätta med ovanstående problem?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-inrikesministern-angaende-kriminellas-overtagande-av-foretag/