Fråga till utrikesministern angående Rysslands ockupation av andra länder

Fråga 2020/21:49 Rysslands ockupation av andra länder

av Björn Söder (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

I statsministerns regeringsförklaring den 8 september 2020 fastslår statsministern att Sverige står upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Han säger: Vi fördömer Rysslands aggression mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Vi står bakom EU:s sanktioner mot Ryssland. Samtidigt ska vi ha kontakter och söka dialog med Ryssland och det ryska samhället.

Statsministerns fördömande av Rysslands agerande i Ukraina är givetvis välkommet, men samtidigt ter det sig något anmärkningsvärt att han i samma andetag utelämnar andra länder som också lider under rysk ockupation. I till exempel Georgien är sedan 2008 de båda georgiska regionerna Abchazien och Sydossetien ockuperade av Ryssland. Och situationen har dessvärre inte blivit bättre – tvärtom.

Att i sin regeringsförklaring ta upp enskilda länder men utelämna andra skickar märkliga signaler, som också redan noterats av omvärlden.

Av denna anledning vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

Av vilken orsak utelämnade man kritik mot Rysslands agerande i form av olagliga ockupationer i andra länder, som till exempel Georgien, i sin regeringsförklaring, och vilka åtgärder vidtar ministern för att fördöma Rysslands agerande även i förhållande till dessa länder?

Permalänk till denna artikel: https://www.bjornsoder.net/fraga-till-utrikesministern-angaende-rysslands-ockupation-av-andra-lander/